Aspazijas atklātņu kolekcija – Anselms Feierbahs

KDB2D36DF4E0977DD9A1243B3998242BF

Aicinām ieskatīties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Šķiet, Aspazija iegādājusies kartiņu komplektu ar vācu klasicisma pārstāvja Anselma Feierbaha (Anselm Feuerbach, 1829 – 1880) darbu reprodukcijām. To ir salīdzinoši daudz. Starp tām arī gleznu “Dante un Ravennas aristokrātes” un “Ifigēnija” reprodukcijas. Feierbahs turējās pie renesanses laika nopietnības, bet mākslā brīvi interpretēja vēsturiskus faktus, personības. Piemēram, gleznai “Dante un Ravennas aristokrātes” nav faktuāla pamata. Savukārt Ifigēnija grieķu mitoloģijā ir Mikēnu princese, kuru tās tēvam Agamemnonam nākas upurēt, lai atgūtu Artemīdas labvēlību Trojas kara laikā.

Aspazija Ifigēnijai veltījusi dzejoli, kas netika iekļauts nevienā krājumā:

Ifigēnija

Man tava aina apskaidrotā, smaklā

Priekš acīm vienmēr baltā vizmā bālē,

Kā balta klints, kas sasalusi gālē,

Tā tērpta savā klasiskajā valkā.

 

Tev lemts bij pazust tautu asins talkā,

Bet dieve tevi projām nesa tālē,

Kur jūra viļņus valsta smagā vālē

Un tevi ievērpj savā mūža šalkā …

 

Man dieve žēlīga nav tādā mērā,

Tā mani iemetusi citā ērā

Kā gaisakuģi, polārvētru dzītu.

 

Tumst traģēdijas manā atmosfērā,

Mans vakars nepazīst vairs savu rītu,

Un sīkā dzīve salauž lielo mītu.

243968-1

Aspazijas Rainim sūtīta pastkarte, Anselma Feierbaha gleznas “Dante un Ravennas aristokrātes” reprodukcija, RTMM 29271a

243916-1

Aspazijas Rainim sūtīta pastkarte, Anselma Feierbaha gleznas “Ifigēnija” reprodukcija, RTMM 29246

243963-1

Aspazijas Rainim sūtīta pastkarte, Anselma Feierbaha gleznas “Dievmāte” reprodukcija, RTMM 29266a

243911-1

Aspazijas Rainim sūtīta pastkarte, Anselma Feierbaha gleznas “Pieta” reprodukcija, RTMM 29240a


Komentē

loading