Aspazija “Asteru laikā”

AsteruLaika

Aspazija “Asteru laikā” pirmizdevuma vāks, 1928. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Krājums “Asteru laikā” iznāca A. Gulbja apgādā 1928. gada sākumā. Tā iecere radusies jau 1922. gadā. Krājumā vienuviet sakopots smagums, rūgtums un neapmierinātība, ko dzejniece juta pēc atgriešanās dzimtenē.

Dzīves jēgas un satura meklējumi, atziņa, ka darbs ir vienīgā vērtība, kas paliek pāri pēc nodzīvotās dzīves, nosaka krājuma vienojošo virzību un idejiskos akcentus. [1]

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: ASPAZIJA_Asteru laikā

[1]Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 678. lpp.

Plašāk par dzejas krājumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 677.-681. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading