Aspazija “Dvēseles ceļojums”

Krājums iznāca A. Gulbja apgādā 1933. gada beigās. Tajā sakopoti dzejoļi, kas sarakstīti no 1928. līdz 1933. gadam. Šajā krājumā dzejniece gandrīz visiem dzejoļiem grāmatā pievienojusi sarakstīšanas gadu. Diemžēl tas darīts pēc atmiņas, tāpēc vairākkārt iznācis tā, ka dzejolis publicēts jau pirms norādītā laika.

Sākumā krājums tika iecerēts ar citu nosaukumu. 1928. gadā vienu krājuma darbiem “Kosmiskais koris” Aspazija publicē ar piezīmi, kas tas paredzēts grāmatai “Mīlas leģenda”. Pēc Raiņa nāves krājums izvēršas par atmiņu vainagu mīlestībai, kas vienojusi abus dzejniekus.

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: ASPAZIJA_Dvēseles ceļojums

Plašāk par dzejas krājumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 681.-684. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading