Aspazija “Izplesti spārni”

Dzejas krājums nācis klajā 1920. gada vidū, pēc Aspazijas atgriešanās dzimtenē. Pie krājuma sastādīšanas viņa strādājusi 1919. gadā Šveicē. Tajā sakopota emigrācijas laika lirika. Krājums ticis papildināts 1922. gadā.

Kopoto rakstu “Mana dzīve un darbi” 6. sējumā (1940) Aspazija krājumam devusi virsrakstu “Pacelti spārni”, taču literatūras vēsturē iegājis vecais nosaukums – “Izplesti spārni”.

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: Aspazija_izplesti spārni

Plašāk par dzejas krājumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 665.-60. lpp.


loading