Aspazija “Raganu nakts”

“Raganu nakts” iznāk 1923. gada beigās A. Gulbja izdevumā, bet recenzijas par to parādās tikai 1924. gadā.

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: ASPAZIJA_raganu nakts

Plašāk par dzejas krājumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 671.-674. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading