Aspazija “Saulains stūrītis”

Dzejas krājums “Saulains stūrītis” nāk klajā 1910. gada sākumā “Dzirciemnieku” izdevumā. Vairums dzejoļu sacerēti divu gadu laikā. Krājuma priekšvārdā norādīts, ka “Saulains stūrītis” iecerēts kā lielāka darba – liriskas biogrāfijas daļa.

Kā saturiskā, tā mākslinieciskā ziņā krājums ir viena no vislabāk izveidotajām Aspazijas grāmatām – jauna kvalitāte latviešu lirikas attīstībā. Dzejniece šajā laikā daudz domājusi par dzejas teoriju, meklējusi jaunus izteiksmes līdzekļus, lai pēc iespējas pilnīgāk realizētu savu ieceri – sniegt vārsmās bērnības un jaunību dienu tēlojumu.

“Saulains stūrītis” nav tieša Aspazijas biogrāfija: dažas atmiņā iespiedušās bērnības dienu ainas un konflikti dzejniecei dod vielu, lai runātu par nozīmīgām problēmām, kas viņu saviļņo emigrācijas laikā.

Skaties, kur vistuvāk liecas
Zemei pāri debestiņa,
Ja tev ilgas turpu tiecas,
Nāc! — tur mana istabiņa. (dzejolis “Aicinājums”)

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: Aspazija_Saulains stūrītis

Plašāk par dzejas krājuma tapšanu un tā raksturojumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 1. sējums. Rīga: Liesma, 1985, 564.-569. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading