Aspazija “Trejkrāsaina saule”

TrekrasuSaule

Aspazija “Trejkrāsaina saule” pirmizdevuma vāks, 1926. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Moto:
Un pār visu spīd saule trejkrāsaina:
Drīz zila,
Drīz zaļa,
Drīz sarkana.

Dzejoļu krājums “Trejkrāsaina saule” iznācis 1926. gada otrajā pusē A. Gulbja apgādā. Grāmata tapusi vienlaikus ar krājumiem “Raganu nakts” un “Asteru laikā”. Daļa dzejoļu periodikā parādījās jau 1921. gadā.

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: ASPAZIJA_Trejkrāsaina saule

Plašāk par dzejas krājumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 674.-677. lpp.


loading