Aspazija “Zem vakara zvaigznes”

Šis ir pēdējais Aspazijas dzejas krājums, kas iznāca 1942. gada oktobrī. Tā lielākā daļa ir atlase no agrākajiem krājumiem, darbi, kas spēcīgi izceļ grāmatas filozofisko līniju, to apvaldīto mieru, ar kuru dzejniece sagaida sava mūža pēdējos brīžus, gaišo ticību nākotnei, kas bijusi viņas dzīves kredo.

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: ASPAZIJA_Zem vakara zvaigznes

Plašāk par dzejas krājumu skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 2. sējums. Rīga: Liesma, 1986, 689.-691. lpp.


loading