Aspazija “Ziedu klēpis”

Aspazija_liriskabiografija

Aspazija “Ziedu klēpis” pirmizdevuma vāks. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

“Ziedu klēpis” tapis paralēli dzejas krājumam “Saulains stūrītis”. Pirmie dzejoļi periodikā parādījušies 1908. gadā. Krājuma sastādīšana pabeigta 1911. gada rudenī, kad Aspazija veseļojas Cīrihē. Par darbu gaitu viņa vairākkārt informē Ernestu Birznieku-Upīti. Krājums iznācis “Dzirciemnieku” izdevumā. Izdošanas gads šajā izdevumā nav atzīmēts, bet pēc bibliogrāfijas norādēm tas acīmredzot nācis klajā 1911. gadā pēc Ziemassvētkiem.

Krājuma “Ziedu klēpis” manuskripts nav atrasts. Savukārt krājuma pirmpublicējums interesants tāpēc, ka tajā atspoguļojas leksika un tēli, kurus Aspazija un Rainis izmantoja savā sarakstē Slobodskas trimdas laikā.

Ak, putniņš, ieslēgts būrī,
Vairs nedzied dziesmiņas.
Un viens pats dārza stūrī
Aug bērzs bez liepiņas.

Ja bail tev no neatļaujas,
Tad es — es atnākšu!
Un sirsniņu tev iekš saujas
Es liktin ielikšu.

Kur citur gan pieder bāris,
Ja ne pie bārenes,
Kā vienmēr, lido spāris
Virs asru upītes.

Bet, divi kad būsim, tad smiesim
Par nenovīdumu,
Kā putniņi celsimies, skriesim
Pret dienas svīdumu.

Mēs skriesim meklēt to zemi,
Kas miglā redzas jau.
To zemi, to balto zemi,
Kur melno skumju nav.

To zilo pārpasauli,
Kur miera dzimtenē
Vairs slimais mēnestiņš sauli
Ar sāpēm nemeklē.

Kur balto Auseklīti
Ar zelta Rieteklīti
Redz, kā tie kopā vīti
Par vienu zvaigznīti.

Tur būsim mēs, bēdulīši.
Uz laimes saliņas
Kā divi mākonīši
Virs mēness maliņas. (“Mēs divi” no dzejas krājuma “Ziedu klēpis”)

Pilna dzejas krājuma lejupielāde pieejama šeit: Aspazija_ziedu klēpis

Plašāk par dzejas krājuma tapšanu un tā raksturojumu, skatīt: Aigare K., Viese S. Aspazija. Kopoti raksti. 1. sējums. Rīga: Liesma, 1985, 569.-578. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading