Aspazija “Dvēseles krēsla”

DveselesKresla

Aspazija “Dvēseles krēsla”, pirmizdevums 1904. gadā. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

“Dvēseles krēsla” ir otrs Aspazijas dzejas krājums, kas klajā nāca 1904. gada rudenī A. Gulbja apgādā Pēterburgā.

Lasīt vairāk

Aspazija “Sarkanās puķes”

•	Aspazijas dzejas krājuma „Sarkanās puķes” pirmizdevuma titullapa, 1897. gads. RMM 92440

Aspazijas dzejas krājuma „Sarkanās puķes” pirmizdevuma titullapa, 1897. gads. RMM 92440

“Sarkanās puķes” ir Aspazijas pirmais dzejas krājums, kuru viņa sastādīja kopā ar Raini 1895. gada beigās Jelgavā, taču tā izdošanu novilcināja grāmatizdevējs L. Neimanis, kā arī dzejnieces prombūtne. Krājums izdots tikai 1897. gadā un kļuva par vienu no ievērojamākām parādībām 19. gadsimta 90. gadu latviešu literatūrā.

Lasīt vairāk

Aspazija “Vaidelote”

Vaidelote

Aspazijas lugas „Vaidelote” pirmizdevuma titullapa, 1894. gads. 

Lugas “Vaidelote” pirmais variants sarakstīts 1891. gadā. Šis variants 1892. gada sākumā iesūtīts Rīgas Latviešu biedrības teātra komisijai, kura lugu noraidījusi. Aspazija lugu pārstrādāja, un tās pirmizdevums iznāca Jelgavā 1894. gadā J. Draviņ-Dravnieka apgādā. Lugas pirmais variants nozaudēts, arī atkārtotajos publicējumos autore turpinājusi lugas pārstrādāšanu un veikusi labojumus.

Lasīt vairāk

Aspazija. Zaļenieki, Jelgava

Publicitātes attēls

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā ir sagatavots virtuāls ieskats Aspazijas darbos saistībā ar Jelgavu un Zaļeniekiem, kas pieejams ikvienam brīvai izmantošanai.

“Man bij lemts savu dzīves rītu pavadīt Jelgavā. Šinī vecajā, sīkajā pilsētas dzīvē valdīja šaurums, garīga aprobežotība un kafijas dāmu klačas, kur sīko ierēdnīšu sievas cita citu aprunāja un, tā sakot, visu, kas dzīvāks un kustīgāks, nolika līdz pēdējam. Bet kopā ar to jaucās jaunu siržu dīgstošā plaukšana, jo te sanāca ļoti daudz skolēnu. Kad rudenī sākās skolas laiks, tad vēsturiskā „Lielā iela” mudžēt mudžēja no skolēnu bariem. Še cits citu centās sastapt un sveicināties. Puikas savās jaunās ģimnāzistu rotās sveicinādami rāva cepures pa gabalu nost. Skuķes nosarka un smaidīja un vairījās un bēga, bet tomēr bij atkal sastopamas.

Lasīt vairāk

Izdota Aspazijas proza angļu valodā

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Aspazijas 150. jubilejas gadā klajā nākusi grāmata „Aspazija. Her Lyrical Prose” – Aspazijas prozas izdevums angļu valodā, ko tulkojusi rakstniece, literatūrzinātniece Astrida Stahnke (ASV).

Lasīt vairāk

loading