Aspazija “Zem vakara zvaigznes”

Šis ir pēdējais Aspazijas dzejas krājums, kas iznāca 1942. gada oktobrī. Tā lielākā daļa ir atlase no agrākajiem krājumiem, darbi, kas spēcīgi izceļ grāmatas filozofisko līniju, to apvaldīto mieru, ar kuru dzejniece sagaida sava mūža pēdējos brīžus, gaišo ticību nākotnei, kas bijusi viņas dzīves kredo.

Lasīt vairāk

Aspazija “Kaisītās rozes”

Krājums publicēts 1936. gada otrajā pusē Valtera un Rapas izdevumā. Titullapā norādīts, ka grāmatā ievietoti no 1933. līdz 1935. gadam sarakstīti dzejoļi, taču šī norāde ir neprecīza – daļa darbu periodikā parādījušies jau krietni agrāk.

Lasīt vairāk

Aspazija “Dvēseles ceļojums”

Krājums iznāca A. Gulbja apgādā 1933. gada beigās. Tajā sakopoti dzejoļi, kas sarakstīti no 1928. līdz 1933. gadam. Šajā krājumā dzejniece gandrīz visiem dzejoļiem grāmatā pievienojusi sarakstīšanas gadu. Diemžēl tas darīts pēc atmiņas, tāpēc vairākkārt iznācis tā, ka dzejolis publicēts jau pirms norādītā laika.

Lasīt vairāk

Aspazija “Asteru laikā”

AsteruLaika

Aspazija “Asteru laikā” pirmizdevuma vāks, 1928. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Krājums “Asteru laikā” iznāca A. Gulbja apgādā 1928. gada sākumā. Tā iecere radusies jau 1922. gadā. Krājumā vienuviet sakopots smagums, rūgtums un neapmierinātība, ko dzejniece juta pēc atgriešanās dzimtenē.

Lasīt vairāk

Aspazija “Trejkrāsaina saule”

TrekrasuSaule

Aspazija “Trejkrāsaina saule” pirmizdevuma vāks, 1926. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Moto:
Un pār visu spīd saule trejkrāsaina:
Drīz zila,
Drīz zaļa,
Drīz sarkana.

Lasīt vairāk

Aspazija “Izplesti spārni”

Dzejas krājums nācis klajā 1920. gada vidū, pēc Aspazijas atgriešanās dzimtenē. Pie krājuma sastādīšanas viņa strādājusi 1919. gadā Šveicē. Tajā sakopota emigrācijas laika lirika. Krājums ticis papildināts 1922. gadā.

Lasīt vairāk

Aspazija “Ziedu klēpis”

Aspazija_liriskabiografija

Aspazija “Ziedu klēpis” pirmizdevuma vāks. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

“Ziedu klēpis” tapis paralēli dzejas krājumam “Saulains stūrītis”. Pirmie dzejoļi periodikā parādījušies 1908. gadā. Krājuma sastādīšana pabeigta 1911. gada rudenī, kad Aspazija veseļojas Cīrihē. Par darbu gaitu viņa vairākkārt informē Ernestu Birznieku-Upīti. Krājums iznācis “Dzirciemnieku” izdevumā. Izdošanas gads šajā izdevumā nav atzīmēts, bet pēc bibliogrāfijas norādēm tas acīmredzot nācis klajā 1911. gadā pēc Ziemassvētkiem.

Lasīt vairāk

Aspazija “Saulains stūrītis”

Dzejas krājums “Saulains stūrītis” nāk klajā 1910. gada sākumā “Dzirciemnieku” izdevumā. Vairums dzejoļu sacerēti divu gadu laikā. Krājuma priekšvārdā norādīts, ka “Saulains stūrītis” iecerēts kā lielāka darba – liriskas biogrāfijas daļa.

Lasīt vairāk

loading