Rainis “Zelta zirgs”

ZeltaZirgs_vax

Raiņa luga “Zelta zirgs”. Pirmizdevums. 1910. gads. RMM 12191

“Zelta zirgs” ir viena no visvairāk izrādītajām Raiņa lugām. Lugai par pamatu ņemta igauņu “Pasaka par ķēniņmeitu, kas septiņus gadus miegā gulēja” vācu tulkojumā. Strādādams Rainis arvien vairāk attālinājās no literārā pirmavota un jaunajā lugā iekļauj tikai pasakas sižetu. Igauņu pasakas meti Raiņa lugā cieši savijušies ar līdzīgiem latviešu pasaku motīviem.

Lasīt vairāk

Aspazija “Zem vakara zvaigznes”

Šis ir pēdējais Aspazijas dzejas krājums, kas iznāca 1942. gada oktobrī. Tā lielākā daļa ir atlase no agrākajiem krājumiem, darbi, kas spēcīgi izceļ grāmatas filozofisko līniju, to apvaldīto mieru, ar kuru dzejniece sagaida sava mūža pēdējos brīžus, gaišo ticību nākotnei, kas bijusi viņas dzīves kredo.

Lasīt vairāk

Aspazija “Kaisītās rozes”

Krājums publicēts 1936. gada otrajā pusē Valtera un Rapas izdevumā. Titullapā norādīts, ka grāmatā ievietoti no 1933. līdz 1935. gadam sarakstīti dzejoļi, taču šī norāde ir neprecīza – daļa darbu periodikā parādījušies jau krietni agrāk.

Lasīt vairāk

Aspazija “Dvēseles ceļojums”

Krājums iznāca A. Gulbja apgādā 1933. gada beigās. Tajā sakopoti dzejoļi, kas sarakstīti no 1928. līdz 1933. gadam. Šajā krājumā dzejniece gandrīz visiem dzejoļiem grāmatā pievienojusi sarakstīšanas gadu. Diemžēl tas darīts pēc atmiņas, tāpēc vairākkārt iznācis tā, ka dzejolis publicēts jau pirms norādītā laika.

Lasīt vairāk

Aspazija “Asteru laikā”

AsteruLaika

Aspazija “Asteru laikā” pirmizdevuma vāks, 1928. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Krājums “Asteru laikā” iznāca A. Gulbja apgādā 1928. gada sākumā. Tā iecere radusies jau 1922. gadā. Krājumā vienuviet sakopots smagums, rūgtums un neapmierinātība, ko dzejniece juta pēc atgriešanās dzimtenē.

Lasīt vairāk

loading