Aspazija “Trejkrāsaina saule”

TrekrasuSaule

Aspazija “Trejkrāsaina saule” pirmizdevuma vāks, 1926. gads. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

Moto:
Un pār visu spīd saule trejkrāsaina:
Drīz zila,
Drīz zaļa,
Drīz sarkana.

Lasīt vairāk

Aspazija “Izplesti spārni”

Dzejas krājums nācis klajā 1920. gada vidū, pēc Aspazijas atgriešanās dzimtenē. Pie krājuma sastādīšanas viņa strādājusi 1919. gadā Šveicē. Tajā sakopota emigrācijas laika lirika. Krājums ticis papildināts 1922. gadā.

Lasīt vairāk

Aspazija “Ziedu klēpis”

Aspazija_liriskabiografija

Aspazija “Ziedu klēpis” pirmizdevuma vāks. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

“Ziedu klēpis” tapis paralēli dzejas krājumam “Saulains stūrītis”. Pirmie dzejoļi periodikā parādījušies 1908. gadā. Krājuma sastādīšana pabeigta 1911. gada rudenī, kad Aspazija veseļojas Cīrihē. Par darbu gaitu viņa vairākkārt informē Ernestu Birznieku-Upīti. Krājums iznācis “Dzirciemnieku” izdevumā. Izdošanas gads šajā izdevumā nav atzīmēts, bet pēc bibliogrāfijas norādēm tas acīmredzot nācis klajā 1911. gadā pēc Ziemassvētkiem.

Lasīt vairāk

Aspazija “Saulains stūrītis”

Dzejas krājums “Saulains stūrītis” nāk klajā 1910. gada sākumā “Dzirciemnieku” izdevumā. Vairums dzejoļu sacerēti divu gadu laikā. Krājuma priekšvārdā norādīts, ka “Saulains stūrītis” iecerēts kā lielāka darba – liriskas biogrāfijas daļa.

Lasīt vairāk

Aspazija “Dvēseles krēsla”

DveselesKresla

Aspazija “Dvēseles krēsla”, pirmizdevums 1904. gadā. Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

“Dvēseles krēsla” ir otrs Aspazijas dzejas krājums, kas klajā nāca 1904. gada rudenī A. Gulbja apgādā Pēterburgā.

Lasīt vairāk

Aspazija “Sarkanās puķes”

•	Aspazijas dzejas krājuma „Sarkanās puķes” pirmizdevuma titullapa, 1897. gads. RMM 92440

Aspazijas dzejas krājuma „Sarkanās puķes” pirmizdevuma titullapa, 1897. gads. RMM 92440

“Sarkanās puķes” ir Aspazijas pirmais dzejas krājums, kuru viņa sastādīja kopā ar Raini 1895. gada beigās Jelgavā, taču tā izdošanu novilcināja grāmatizdevējs L. Neimanis, kā arī dzejnieces prombūtne. Krājums izdots tikai 1897. gadā un kļuva par vienu no ievērojamākām parādībām 19. gadsimta 90. gadu latviešu literatūrā.

Lasīt vairāk

Rainis “Uguns un nakts”

Raiņa lugas "Uguns un nakts" pirmizdevuma vāks, Grāmatu apgādniecība „Domas”, Rīgā, 1907. gads. RMM 71268

Raiņa lugas „Uguns un nakts” pirmizdevuma vāks. Grāmatu apgādniecība „Domas”, Rīgā, 1907. gads. RMM 71268

Šī luga ir viena no ievērojamākajiem Raiņa dramaturģijas darbiem, kuru lasītāji varēja iepazīt 1905. gadā „Mājas Viesa Mēnešrakstā”. Savukārt 1907. gadā tā iznāca atsevišķā izdevumā.

Lasīt vairāk

Rainis “Vētras sēja”

No Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

“Vētras sēja”. Pirmizdevums. 1905. gads. RMM 122110

“Vētras sēja” ir otrais Raiņa dzejas krājums, kas tika izdots 1905. gadā. Lielākā daļa dzejoļu ir tapuši laikā no 1903. – 1905. gadam, bet atsevišķi sarakstīti vēl esot trimdā Slobodskā, Krievijā.

1908. gadā Rainis vēstulē Jānis Jankavam raksta, ka “Vētras sēja” ir veidota kā kopdarbs. Viņš iepriekš izplānojis katras nodaļas idejisko saturu un piemeklējis tam atbilstošus dzejoļus vai sarakstījis jaunus. Dzejoļi cits citu papildina un veido kopējo krājuma noskaņu.

Lasīt vairāk

loading