Jāņa Roberta Tilberga Raiņa portreti

multimediaaspx(1)

Pazīstamākais mākslas darbs Raiņa un Aspazijas dzīvoklī bez šaubām ir Jāņa Roberta Tilberga darinātais Raiņa portrets. Tas ir viens no pieciem Raiņa portretiem, ko Tilbergs radījis sava mūža laikā. Par tā tapšanu ir pieejamas visai izvērstas mākslinieka atmiņas, arī Rainim šis process šķitis nozīmīgs, un viņš to visai bieži pieminējis savā dienasgrāmatā. Pēc dienasgrāmatas ierakstiem spriežot, pirmā glezna tapa vairāk nekā pusotru gadu (pabeigta 1925. gadā), un šajā laikā tika savākts pietiekami liels skiču apjoms, lai uz tā pamata radītu vēl četrus portretus. Muzejā aplūkojamā ceturtā glezna tapusi 1927. gadā kā dāvana Rainim.[1] Rakstniecības un mūzikas muzejā glabājas divi Tilberga gleznoti Raiņa portreti, vēl viens, piektais, radīts 1947. gadā un uzskatāms par pirmā portreta kopiju.[2] Muzejā glabājas arī Tilberga atmiņas par sadarbību ar Raini, tās uzrakstītas 1956. gadā un papildinātas 1964. gadā.[3] 1985. gadā tās daļēji iekļautas drukātā izdevumā.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Rainis un Tālo Austrumu kultūra

rsz_krf_5709

Dzejnieks Rainis jeb Jānis Pliekšāns (1865–1929) bija aizrautīgs citu tautu kultūru pētnieks un labprāt ceļoja, ja radās iespēja. Raiņa un Aspazijas bibliotēkā iespējams atrast plašu grāmatu klāstu par Austrumu kultūras tematiku. Līdzās pētījumiem par kristīgo kultūru un Antīko autoru darbiem, Raini interesēja arī Konfūcija, Laodzi, Budas filosofija, Indijas vēdiskā literatūra un citi nozīmīgi sacerējumi. Rainis neuzskatīja sevi piederīgu kādai reliģiskai organizācijai, bet veidoja pats savu garīgo uzskatu sistēmu. Laikabiedri Raini apbrīnoja un uzskatīja par garīgo ideālu. “Šorīt biju Raini sagaidīt. Iekļuvu stacijā, kur redzēju viņu nokāpjot. […] Es vēros šajā cildenajā sejā un domāju, kāpēc es nevarēju piedzimt ar tādu vulkānisku drosmi un apkārtnes un sevis pārvaru[1].” Tā 1920. gada aprīlī dienasgrāmatā raksta jaunais dzejnieks Rihards Rudzītis pēc tam, kad Rainis un Aspazija atgriezušies no trimdas Šveicē. Rainis pats sevi gribēja redzēt arī kā praktisku, darbīgu cilvēku un nekautrēdamies iesaistījās politikā, taču savā garā viņš bija meklētājs, ideālists, kā tas nomanāms arī viņa lugās – izskaņā uzvar labais gara spēks, cildenais ideālisms, pat gadījumos, kad šo spēku vai ideju pārstāvošais varonis fiziski iet bojā. Tāpēc nav grūti iztēloties, ka šādus gara ideālus Rainis saskatīja arī seno Ķīnas domātāju filosofijā un labprāt smēlās no tās iedvesmu.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Raiņa dramatiskā poēma “Daugava” Latvijas teātros

Raiņa „Daugava” Valmieras Drāmas teātrī 1988. gadā. No kreisās: M. Auziņš, I. Dauksts, I. Aizbalte, J. Samauskis. Foto: autors nezināms. RMM 435547

Raiņa „Daugava” Valmieras Drāmas teātrī 1988. gadā. No kreisās: Māris Auziņš, Jānis Dauksts, Inga Aizbalte, Jānis Samauskis. Foto: autors nezināms. RMM 435547

Raiņa dramatiskajai poēmai „Daugava” ir ne vien literāra, bet arī kultūrvēsturiska vērtība latviešu tautas dramatisko pārdzīvojumu un valsts tapšanas atklāsmē. „Daugava” pirmais izdevums Anša Gulbja apgādā iznāca 1919. gada septembrī, īsi pirms Bermonta uzbrukuma Rīgai. Izdevums tika izpirkts divās nedēļās.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Raiņa simtgade un Dzejas dienu pirmsākumi – atskats vēsturē

Dzejas dienu norise pie Raiņa pieminekļa

Dzejas dienu norise pie Raiņa pieminekļa, Komunāru laukumā (tagadējā – Esplanādē). RMM 321595

Nesen kā aizvadīta Raiņa 150. gadu jubileja, tūlīt noslēgsies arī dzejas mēnesis – septembris. Svētku suvenīri, jubilejas plakāti, kartītes, pasākumu fotogrāfijas, video ieraksti – paliek vēsturei un nākotnes pētniekiem – tāpat kā šodien raugāmies uz Raiņa simtgades jubilejas norisēm 1965. gadā.

Lasīt vairāk

„Sena dziesma – jaunās skaņās”: Raiņa lugas „Uguns un nakts” pirmiestudējums 1911. gadā

Raiņa "Uguns un nakts" Jaunajā Rīgas teātrī 1911. gadā. IV cēliena skats. Foto: Ansis Skariņš. RMM 19792

Raiņa “Uguns un nakts” Jaunajā Rīgas teātrī 1911. gadā. IV cēliena skats. Foto: Ansis Skariņš. RMM 19792

2015. gada 11. septembrī vērienīgi tiks svinēta Raiņa 150. jubilejas diena. Šogad tā zīmīga ar plašu un daudzveidīgu svētku programmu visā Latvijā. Īpaši gaidīts ir jaunais Raiņa lugas „Uguns un nakts” iestudējums 11. septembrī Latvijas Nacionālā teātrī Viestura Kairiša režijā.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Rainis „Indulis un Ārija” – iestudējumu kostīmu skices

M. Spertāles kostīma skice Ārijai Raiņa lugas "Indulis un Ārija" iestudējumam. 1938. gads. RMM 319252, RMM 319253, RMM 319254

M. Spertāles kostīma skice Ārijai Raiņa lugas “Indulis un Ārija” iestudējumam. 1938. gads. RMM 319252, RMM 319253, RMM 319254 

Raiņa jaunības dienu traģēdija „Indulis un Ārija” – viens no skaistākajiem un traģiskākajiem mīlas stāstiem latviešu drāmā – vairāk nekā gadsimta garumā piedzīvojusi dažādus iestudējumus un interpretācijas. Visbiežāk luga iestudēta Dailes teātrī, kā arī vairākkārtējs Raiņas lugas inscenētājs un režisors bijis Eduards Smiļģis, arī galvenās – Induļa lomas – atveidotājs.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Rūdolfs Blaumanis un Aspazija un Rainis (1899-1903)

Rainis_Aspazija

Rainis “Dienas Lapas” redakcijas laikā, 1893. gadā Foto: J. Golvers, Rīgā. RTMM 735. Aspazija 1894. gadā. Foto: Emanueps Egerts (E. Eggert), Rīgā.  RTMM 55141

Vēl tikai nedaudz vairāk kā nedēļu, līdz 15. augustam, var pagūt piedalīties akcijā „Rainis un Aspazija klauvē!”, apciemojot Latvijas rakstnieku, literātu un kultūras darbinieku memoriālos muzejus un akcijas noslēgumā gūstot iespēju saņemt vērtīgas balvas.

Lasīt vairāk

Krājuma dārgumi: Rainis arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā

Rainis Raunā 1927. gada vasarā arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā. RMM 139072

Rainis Raunā 1927. gada vasarā arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā. Foto: autors nezināms. RMM 139072

1927. gada vasarā, no 6. jūlija līdz 10. augustam, Pieminekļu valdes uzdevumā toreizējā Cēsu apriņķa Raunas pagasta Tanīsa kalnā notika arheoloģiskie izrakumi Latvijas vadošā arheologa un arheoloģijas zinātnes pamatlicēja, profesora Franča Baloža un docenta Paula Kundziņa vadībā. Izrakumos piedalījās arī vēlāk pazīstamie zinātnieki, toreizējie Latvijas Universitātes arheoloģijas studenti – Rauls Šņore, Ādolfs Karnups, Haralds Kundziņš un Valdemārs Valdis Ģinters. Šie bija pirmie plašākie un nozīmīgākie Latvijas Republikas (1918–1940) laika arheoloģiskie izrakumi, kas turpinājās arī 1930. gadā.

Lasīt vairāk

loading