Zinātniskie lasījumi Raiņa un Aspazijas mājā

Aspazija

FEMINISMS UN DZIMUMDIFERENCE

MŪSDIENU KULTŪRAS UN SOCIĀLPOLITISKO NORIŠU KONTEKSTĀ

LZP granta “Feminisma pretrunas Latvijā: kultūra un varas spēles” (2013-2016) noslēguma zinātniskie lasījumi 2016.gada 3. novembrī plkst.14.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Lasīt vairāk

loading