Aspazijas atklātņu kolekcija – mīlētāji

RTMM_79522(164)-Aspazija

Aspazijas pastkaršu kolekcijā daudz simbolisma mākslas darbu reprodukciju, šeit arī noslēpumainā vācu simbolista Fida (Fidus, Hugo Hopenera pseidonīms) darbs “Birzs pasakas”, kas ataino Aspazijas iecienītu tēmu – mīlētājus. Kolekcijā atrodamas vairāk nekā 30 dažādu autoru darbu reprodukcijas, kurās redzami iemīlējušies jaunieši. Nereti tie patveras dabā, mežā vai naktī pie jūras (piemēram, Albēra Matiņona gleznā “Noktirne”) un to mīlestības plaukst pavasarī vai vasarā, bet dažkārt arī netipiskā gadalaikā – rudenī, kas gan saistīts ar šķiršanās sāpēm, kā tas redzams, piemēram, šajā pagaidām nenoskaidrota autora darbā “Atvadas”. Bieži šie attēli balstās antīkās mitoloģijas vai klasiskās literatūras sižetos. Franču simbolists Gastons Busjērs (Gaston Bussiere, 1862 – 1928) atveidojis Tristanu un Izoldi. Īpaši izplatīti Romeo un Džuljetas, kā arī Amora un Psīhes motīvi. Daudz mākslinieka J. Edelamana gleznu reprodukciju, par šo mākslinieku maz informācijas. Suģestējošs ir vācu tēlnieces Elzas Fustas (Elsa Fürst, 1873 – 1943) darbs “Izklaidība” (Weltvergessen). Arī Aspazija piedzīvoja vairākas spēcīgas aizraušanās, bet mīlestība pret Raini, lai arī līdzīga mātes mīlestībai pret bērnu, kļuva liktenīga.

Lasīt vairāk

Apsveicam 4. maija svētkos!

7DEBF7D4-8FBC-4760-8F43-6AD58E8A6F3D

Raiņa un Aspazijas muzejs sveic neatkarības atjaunošanas svētkos! Lepojamies ar Latviju, par ko cīnījās arī Rainis un Aspazija!

“Brīvs, kam dūša brīvam būt!” (Rainis)

Lasīt vairāk

Satversmes sapulcei – 100

95263105_4196341007050236_7949318298288521216_o

Atzīmējam Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas dienas simtgadi. 1920. gada 1. maijā uz pirmo sēdi sanāk Latvijas Satversmes sapulce, kas pēc diviem gadiem – 1922. gada 15. februārī – pieņem Latvijas Republikas Satversmi.
Rainis un Aspazija ir vieni no 152 sapulces deputātiem. Par Satversmes sapulces prezidentu kļūst Jānis Čakste.

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – nelaimīgie mīlētāji

RTMM_26662-Aspazija-page-002

Aicinām ielūkoties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Kolekcijā, līdzās jau pieminētajām kartiņām par Romeo un Džuljetas, kā arī Amora un Psīhes mīlas stāstu tematiku, daudz reprodukciju, kurās attēloti mīlnieki. Šoreiz pievērsīsimies nelaimīgas mīlestības tēmai. Romantiskajā pasaules ainā iemīlēšanās un tai sekojošais atraidījums bieži ierosina dramatiskus notikumus, varonis ģībst, zaudē ēstgribu, dzīvesprieku un nereti pat atņem sev dzīvību. Luī Ridels (Louis Ridel, 1866-1937) bija franču gleznotājs, kurš mācījās kopā ar Anrī Matisu un citiem ievērojamiem māksliniekiem pie pazīstamā franču simbolista Gistava Moro. Ridels galvenokārt gleznoja sapņainas augstākās sabiedrības dāmas vai sava dzimtā reģiona ainavas. Līdzīga tematika sastopama arī Kurta von Rozinska gleznās. Attēlos pastkartes no Aspazijas kolekcijas (RTMM 26662 un RTMM 79522).

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – Napoleons

RTMM_16967-Aspazija_harnisch_napoleon_1913-page-002(1)

Aicinām ielūkoties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Kolekcijā ir vairāki ievērojamu cilvēku portreti, no kuriem spilgtākais ir Frīdriha Harniša Napoleona portrets. Arī Rainis interesējies par karavadoņa dzīvi, lai gan, šķiet, neapsvēra to kā potenciālu ierosmi lugai. Piemēram, 1926. gada 17. oktobrī Rainis dienasgrāmatā ierakstījis: “Uz nakti lasu par Napoleonu; dod spēku”. Frīdrihs Harinšs (Friedrich Harnisch, 1898-1930) gleznojis arī Hitlera portretu. Šajā laikā tiek glorificēti spēcīgi līderi, kas kļūst par piemērotu augsni totalitārajiem režīmiem Eiropā. 1912. gada 2. martā Rainis pieraksta: “Vajga garīgi organizēt savu tautu. Kirus. Muhameds. Pēteris Lielais. Napoleons.” Tautai nepieciešams sakārtojošais spēks, bet Raiņa izpratnē katram latvietim ir jākļūst par Napoleonu, Muhamedu, utt., tātad par spēcīgu līderi, pārmaiņu, uzlabojumu ieviesēju. “Mums būs dabā arī organizatori. Vajga uz to aizrādīt, tad to meklēs. Tad sevī meklēs un atradīs. Ja nē, tad pašam jāuzņemas arī šī iniciatīva: nogrim. pilis vai tautas organizācija. Tas jādara.” Aspazijas attieksme pret Napoleonu nebija viennozīmīga, 1897. gada 10. novembrī viņa dienasgrāmatā raksta: “Vai nākotnes valstī (ja arī būtu tik daudz telpas, lai pietiktu katra individualitātes attīstīšanai) nebūtu tomēr cīņu? Vai prasības neizaugs kvadrātā attiecībā pret piedāvāto? Vai nebūs vairs Napoleonu, Cēzaru, kuriem visa pasaule ir par mazu? Vai naids, skaudība, sacenšanās nav tikpat spēcīgi faktori kā mīlestība?”

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – magones

236783-1(1)

Aicinām ielūkoties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Kolekcijā ir arī atklātnes ar ziediem, vairākkārt atkārtojas magoņu motīvs. Divu pastkaršu attēlu autore (RTMM 26624 (titulbilde) un RTMM 29261) radījusi vācu pastkaršu gleznotāja Katarīna Kleina (Catharina Klein, 1861-1929), viņa specializējās ziedu glezniecībā un reiz viņas uzdevums bijis uzgleznot ziedu alfabētu. Aspazijai dzejā magones tēls bija nozīmīgs, tas simbolizēja neatkarību, nepakļāvību, bet viņas attieksme neviennozīmīga – reiz viņa apvainojās, kad Zenta Mauriņa viņai uzdāvināja magoņu pušķi, jo dāvinātāja viņu uzskatot par nenopietnu sievieti. Kolekcijā arī divas atklātnes, kurās attēlots magoņu lauks.

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – Anselms Feierbahs

KDB2D36DF4E0977DD9A1243B3998242BF

Aicinām ieskatīties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Šķiet, Aspazija iegādājusies kartiņu komplektu ar vācu klasicisma pārstāvja Anselma Feierbaha (Anselm Feuerbach, 1829 – 1880) darbu reprodukcijām. To ir salīdzinoši daudz. Starp tām arī gleznu “Dante un Ravennas aristokrātes” un “Ifigēnija” reprodukcijas. Feierbahs turējās pie renesanses laika nopietnības, bet mākslā brīvi interpretēja vēsturiskus faktus, personības. Piemēram, gleznai “Dante un Ravennas aristokrātes” nav faktuāla pamata. Savukārt Ifigēnija grieķu mitoloģijā ir Mikēnu princese, kuru tās tēvam Agamemnonam nākas upurēt, lai atgūtu Artemīdas labvēlību Trojas kara laikā.

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – Adelīna Openheima Gimāra

XAD9_097

Aicinām ieskatīties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Nereti to sižeti saistīti ar literatūras klasiku vai dramatiskiem vēstījumiem kā, piemēram, Aspazijas laikabiedres, amerikāņu gleznotājas Adelīnas Openheimas Gimāras (Adeline Oppenheim Guimard, 1872-1965) darbs “Romeo un Džuljeta” (1900), kas iekļauta 1905. gada izdevumā “Pasaules gleznotājas – sievietes”. Adelīna bija precējusies ar slaveno franču secesijas jeb jūgendstila meistaru arhitektu Hektoru Gimāru, kurš īpašu uzmanību pievērsa ēku un interjeru detaļām un kura būvētās greznās ēkas pēc II Pasaules kara Parīzē nereti nojauca kā vecmodīgas.

Lasīt vairāk

Aspazijas atklātņu kolekcija – Psīhes nolaupīšana

rsz_3a7d5d1d7358e1e73e0f6347af5757af

Aicinām ieskatīties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Kolekcijā daudz Aspazijas laikabiedru darbi, bet, protams, parādās arī antīkā, renesanses, klasicisma un romantisma laika mākslas reprodukcijas. Attēlā Napoleona galma gleznotāja Pjēra Pola Prudona “Psīhes nolaupīšana”. Prudons (1758-1823) bija franču neoklasicisma un romanticisma skolas pārstāvis. Psīhes nolaupīšana 19. gs. sākumā bija populārs antīkais mīts. Afrodīte apskauda Psīhes skaistumu, tādēļ sūtīja savu dēlu Erotu, lai tas piespiež Psīhi iemīlēt briesmoni, taču, kad Zefīrs uznesa Psīhi Erota pilī, Erots pats viņā iemīlējās un abi kļuva par slepeniem mīlniekiem. Mīlnieku tēma Aspazijas pastkaršu albumā parādās bieži. Konkrētā kartiņa pievienota vēstulei Rainim, sūtīta no Cīrihes, kur Aspazija devās ārstēties un, pēc Raiņa domām, arī atpūsties no Raiņa.

Lasīt vairāk

loading