Jāns Jasēnu Plikšis “Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem”

apdziedasanas

“Apdziedāšanās dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem”. Pirmizdevums. Rīga, 1889. gads. RMM p33877

„Rīga, Rīga, skaista, skaista,
Kas to skaistu darināja?
Latvju tautas dziesmu svētki,
Tie to skaistu darināja.

Gana plaša dziesmu sēta, –
Pustrešas pūra vietas;
Gana plaša, gana augsta,
Dziesmu skaņas neietilpa;

Dziesmu skaņas ārā plūda
Pāri visai Latvijai;
Pāri visai Latvijai – –”

Šādas dziesmas lasāmas satīriskajā krājumā „Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem”, ko 1889. gadā ar pseidonīmu – Jāns Jasēnu Plikšis – publicējis Rainis. Latviešu trešo vispārīgo dziesmu svētku, kuri norisinājās no 1888. gada 18. līdz 21. jūnijam Rīgas esplanādē, apmeklējums rosināja topošo dzejnieku sarakstīt savas latviešu apdziedāšanas dziesmas, sekojot tautas dziesmu tradīcijām.

Dziedātāji bēdājās,
Kur dēties starpbrīžos;
Debess velve, plaša velve,
Zem tās visi dēsaties.

Vēl būdams Pēterburgas universitātes students, Rainis domājis par iespēju ierasties Trešajos vispārīgajos dziesmu svētkos un noskatīties to norisi. Svētkus topošais dzejnieks apmeklēja kopā ar māsu Doru. Pirmo reizi svētkos piedalījās arī kori no Latgales, savukārt kopkori veidoja 2618 dziedātāji. Jaunums svētku koncerta programmā bija arī apdziedāšanās dziesmas: galda, Jāņu, apdziedāšanās un atvadīšanās dziesmas.

Plēties, Rīga, plēties, Rīga;
Saņem savu viesu barus;
Lieli ceļi, mazi ceļi,
Visi Rīgā satecēja.

Rainis “Apdziedāšanās dziesmu” pirmizdevumā izteicies, ka šajās dziesmās vairāk varēja būt pašu dziedātāju izdomas un improvizācijas par svētku norisi un organizāciju. Tādēļ arī tapis paša radīts krājums, kurā viņš atdarinājis apdziedāšanas dziesmu izteiksmi un formu, kā arī zobgalīgi un kritiski vērtējis Trešo vispārējo dziesmu svētku norisi un organizāciju, piemēram, nepietiekamās rūpes par dziesmu svētku dalībniekiem.

Dziedātājiem, tiem bij grūti
Cauru dienu nostāvēt:
Starpas brīdī atpūtušies,
Padzēruši, paēduši,
Mazu brīdi nosnauduši,
Radus, draugus apciemoj`ši,
Visu Rīgu apskatīj’ši,
Vēl līdz smilšu kalniņam
Aizelsuši, atelsuši.

Dzejnieks to nodēvējis par jautrāko grāmatu, ko viņš jebkad radījis. Kā norādījis Rainis, lielākā daļa dziesmu sacerētas pēc Pēterburgas universitātes absolvēšanas – Vasiļovā, Jasmuižā un Rīgā. Šis krājums ir savdabīgs laikmeta dokuments, kas balstās gan uz tiešiem Trešo dziesmu svētku notikumiem un to vērtējumu, tomēr izpausmi tajā gūst arī plašāks latviešu sabiedrības un to sociālo slāņu vērtējums.

Skaistas Rīgas modes kleites,
Vēl jo skaistas lauku drēbes;
Rīgas – kankar kankarotas,
Lauku – gludas cielaviņas.

Priekšvārdā pirmajam izdevumam 1889. gadā viņš rakstījis: „Nau jābaidās, ka latvju tauta tagad nemaz vairs nespētu sacerēt jaukas dziesmas; latvju tauta ne vien bijusi dziedātāju tauta, bet ir arī vēl tagad. [..] Latvju tauta arī tagad vēl var dziesmas darināt un īpaši apdziedāšanas dziesmas; vajaga tik vaļu ļaut; latvju tauta arī būtu ar mieru, ka laikraksti savas ķildas izdziedātu dziesmās: tas būtu daudz jaukāki un tautiskāki nekā līdzšinējais paradums, bet kas nu to dos?”

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu skaistu dziedājumu;
Jums bij labi klausīties,
Kā es skaisti padziedāju.

***
Latvju tauta dziedātāja,
Dziedot mūžu nodzīvoja;
Dziedot smejas, dziedot raud;
Dziedot sūri žēlojas.

***
Tēvu tikums, jaukais tikums
Lai pie mums atdzīvo!
Lai dziedam, lai smejam;
Dziesmās dusmas remdējam.

Ar krājuma „Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem” pilnu tekstu var iepazīties vietnē www.korpuss.lv

Kā zināms, Rīgā jau trešo dienu norisinās XI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētki. Svētki noslēgies 12. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē ar koncertu „Manā dziesmā tu…”. Tajā izskanēs arī Mārtiņa Brauna komponētā „Saule, Pērkons, Daugava” ar Raiņa vārdiem.

Plašākai informācijai par krājuma tapšanu un ierosmes avotiem – sk. Rainis J. Kopoti raksti. 7. sēj., Rīga: Zinātne, 1979, 316.–321. lpp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading