“Jasmuiža” izsludina konkursu bērniem “Zelta sietiņš”

Kadrs no animācijas filmas "Zela sietiņš"

Foto: Kadrs no animācijas filmas “Zelta sietiņš”

Raiņa muzejs “Jasmuiža” izsludina vizuālās un plastiskās mākslas darbu konkursu “Zelta sietiņš” bērniem no piecu līdz 12 gadu vecumam, informēja Memoriālo muzeju apvienības pārstāve Sandra Zobena.

Jau daudzas paaudzes ir uzaugušas ar sirsnīgo Raiņa bērnu dzeju. Mēs visi labi zinām dzejoļus par kaķenīti, kurai bērni bija, par zelta sietiņu ar sudraba stīgām, par lielo slinkumu, par mākonīti un sasisto krūzi, par grāmatu, kura pati nelasās, par lellīti Lolīti un daudzus citus. Katram no mums noteikti ir kāds īpašs Raiņa dzejolis, ko varam ieteikt arī citiem. Svinot Raiņa 150 gadu jubileju, muzejs vēlas aktualizēt Raiņa daiļradi un rosināt interesi par bērnu dzeju.

Konkurss tiek rīkots Raiņa dzejoļu krājumu „Saules gadi”, „Putniņš uz zara” 90. un „Zelta sietiņš” 95. iznākšanas gadadienā.

Konkursa uzdevums ir izveidot vizuālās vai vizuāli plastiskās mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa dzejolim no minētajiem krājumiem.Vizuālajā mākslā: zīmējumus un gleznojumus dažādās tehnikās, grafikas un zīmējumus ne mazākus par A4 formātu, gleznojumus A3 vai A2 formātā.Vizuāli plastiskajā mākslā: trīsdimensiju darbus (individuālus un kolektīvus) dažādās tehnikās. Viens autors vai autoru kolektīvs konkursā drīkst piedalīties ar vienu darbu.

Konkursa organizatoriem ir tiesības konkursam iesniegtos darbus izmantot publikācijās, izstādēs, reklāmas materiālos. Darbi paliek organizatoru rīcībā un atpakaļ autoriem netiek izsniegti.

Konkursa darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās – dalībnieki no pieciem līdz septiņiem gadiem un dalībnieki no astoņiem līdz 12 gadiem. Tiks apbalvoti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā.
Ja kolektīvais darbs, kuram ir vairāk par vienu autoru, tiek izvirzīts apbalvošanai,
tā autoriem tiks piešķirts viens apbalvojums.

Darbus vērtēs žūrija, kurā aicināti piedalīties mākslinieki, vizuālās mākslas skolotāji, Raiņa un Aspazijas muzeja speciālisti.

Darbu vērtēšana notiks līdz 2015. gada 2. maijam. Konkursa rezultāti tiks publiskoti Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā www.memorialiemuzeji.lv piecu dienu laikā pēc darbu izvērtēšanas. Informācija par konkursa rezultātiem dalībniekiem tiks nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Žūrija var piešķirt atzinības rakstus un īpašās simpātiju balvas.

Balvās: Latgales keramikas priekšmeti, suvenīri, mazā mākslinieka komplekti ar guaša krāsām, papīru, zīmuļiem un otām, grāmatas. Konkursa balvas gādā “Zvaigzne ABC”, keramiķi Raivo Andersons un Edvīns Vincevičs.

Apbalvošanas sarīkojums un godalgoto darbu izstādes atklāšana paredzēta “Muzeju nakts” laikā 2015. gada 16. maijā Raiņa muzejā „Jasmuiža” Aizkalnē, Preiļu novadā.

Darbu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 17. aprīlis (pasta zīmogs). Ar konkursa nolikumu var iepazīties Memoriālo muzeju apvienības mājaslapā.

Darbs ar norādi „Vizuālo un vizuāli plastisko darbu konkursam “Zelta sietiņš”” iesniedzams, sūtot pa pastu. Adrese: Raiņa muzejs „Jasmuiža”, Aizkalne, Preiļu novads, LV-5305 vai iesniedzot Raiņa muzejā „Jasmuiža” (Aizkalne, Preiļu novads), iesniegšanas laiku saskaņojot pa tālr. 29487589

Informācija uzziņai pa tālr. 29487589 (Solvita Brūvere) vai e-pastu: “jasmuiza@memorialiemuzeji.lv”Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/aspazijarainis/htdocs/wp-content/plugins/diskusijamlv-wordpress-plugin/api.php on line 35

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to diskusijam.lv:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /home/aspazijarainis/htdocs/wp-content/plugins/diskusijamlv-wordpress-plugin/api.php on line 35
loading