Konference “Aspazijas un Raiņa ceļš uz Latvijas valsti”

Foto: Reinis Inkens

Foto: Reinis Inkēns

Latvijas Republikas Saeimas nama Sarkanajā zālē 27. februārī notika konference “Aspazijas un Raiņa ceļš uz Latvijas valsti”, kas veltīta abu 150. jubilejai.

Video: Saeimas Kanceleja

Konferencē tika atspoguļota Aspazijas un Raiņa sabiedriski politiskā un radošā darbība, kas dziļi ietekmēja nākamās neatkarīgās Latvijas valsts izveidošanos. Tāpat konferencē uzsvērs idejas un radošā gara nozīmi Latvijas valsts veidošanā. Tiks meklētas atbildes uz jautājumiem, vai mūsdienās sekojam idejas aicinājumam un ko mums māca ģeopolitiskā situācija šodien.

Konference ir daļa no projekta “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta”, kas visa gada garumā piedāvās dažādus pasākumus, svinot Raiņa un Aspazijas 150. jubileju.

Projekta veidotāji uzskata, ka Raiņa sapnis par valsti ir audzis Jūrmalā. 1904. gadā savā Jaundubultu vasarnīcā viņš strādā pie lugas „Uguns un nakts”. Tajā pirmoreiz izskan Latvijas vārds kā valsts jēdziens – Rainis runā par Latviju kā patstāvīgu teritoriālu veidojumu, kas tajā laikā vēl ir tāls sapnis.

Saeimas nams atrodas Rīgā, Jēkaba ielā 11.

Konferences programma:

Plkst. 10.30-11.00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafija (lielais vestibils),

Konferences moderatore: Inese Laizāne, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja,

Plkst. 11.00 Ievads. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns,

Konferences atklāšana (Sarkanā zāle). Uzrunas: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Kultūras ministre Dace Melbārde, Jūrmalas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis,

Vēsturisko tēlu Raiņa un Aspazijas dialogs (dzejnieku atmiņas par darbu Satversmes sapulcē)

Plkst. 11.40 – 12.40 I daļa

Artis Svece, Mag. phil., Latvijas Universitātes pasniedzējs, publicists
“Vizionārā un tehnokrātiskā inteliģence: pagātnes vēstījums nākotnei”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Skaidrīte Lasmane, Dr. phil., Latvijas Universitātes SZF sociālo un politisko pētījumu institūta galvenā pētniece
“Nepabeigtas pasaules jeb procesa filosofija”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Dagmāra Beitnere, Dr. sc. soc., Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūta galvenā pētniece
“No tautas par nāciju: pašizpratne un pašapziņa”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Plkst. 12.40-13.30 Kafijas pauze

Plkst. 13.30-14.30 II daļa

Janīna Kursīte-Pakule, Dr.habil.phil., Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Valstiskās audzināšanas un jaunatnes lietu apakškomisijas priekšsēdētāja
“No bulkām līdz valstij: Rainis”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Ināra Andžāne, Mg. phil., Majoru vidusskolas literatūras skolotāja, biedrības „Aspazijas mantojums” vadītāja
“Latvija Aspazijas domās un darbos”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Aija Magone, biedrības “Aspazijas mantojums” projektu vadītāja, aktrise
“Eksistenciālista, dzejnieka un politiķa pretrunas”
Pēc referāta iespēja uzdot jautājumus

Plkst. 14.50-16.00 Konferences noslēgums.

Diskusiju klubs “Raiņa un Aspazijas idejas- iedvesmas avots mūsdienu pasaules veidošanā”. Moderators: Latvijas Universitātes SZF politikas zinātņu nodaļas asoc. prof. Dr. Ivars Ijabs.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading