Konference “Autobiogrāfiskums Aspazijas un Kurzemes rakstnieču tekstos” Jelgavā

Publicitātes foto

Publicitātes foto

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 26. martā notiks Aspazijas 150. jubilejas atcerei veltīta zinātniskā konference “Autobiogrāfiskums Aspazijas un Kurzemes rakstnieču tekstos”, informēja muzeja direktores vietniece Marija Kaupere.

Konferenci rīko Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs un LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra.

Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs atrodas Jelgavā, Akadēmijas ielā 10.

Konferences programma

Plkst. 10.00 Reģistrācija.

Pirmā daļa no plkst. 10.30 līdz 12.20

Plkst. 10.30 Konferences atklāšana
Gita Grase, muzeja direktore.

Plkst. 10.35 Ieva Kalniņa, LU profesore.

Plkst. 10.40 Mg. philol. Sigita Kušnere. Autobiogrāfiskie motīvi Aspazijas
romānā „Rudens lakstīgala”.

Plkst. 11.00 Dr. philol. Ieva Kalniņa. Ēdiens divu lielo zemgaliešu – Aspazijas
un Annas Brigaderes – bērnības stāstos.

Plkst. 11.20 Dr. philol. Gundega Grīnuma. Aspazija pie augstāko mācību
iestāžu sliekšņa.

Plkst. 12.00 Dr. hist. Gints Putiķis. Aspazijas darbības aspekti Latvijas
Satversmes sapulcē.

Plkst. 12.20 līdz 13.00 Muzeja apskate un kafijas pauze.

Otrā daļa no plkst. 13.00 līdz 14.45

Plkst. 13.00 Rita Vectirāne, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece
Uzruna konferences dalībniekiem.

Plkst. 13.10 Dr. philol. Ieva E. Kalniņa. Neiepazītā Veronika Strēlerte: Bērnības
atmiņu tēlojumi.

Plkst. 13.30 Dr. philol. Eva Birzniece. Māras Zālītes romāns „Pieci pirksti”
postkoloniālā skatījumā.

13.50 Dr. philol. Māra Grudule. Kurzemīte Dievzemīte: vācbaltietes
redzējums.

Plkst. 14.10 Mg. philol. Brigita Ducmane. Aspazijas un Raiņa vietas Jelgavā.

Plkst. 14.30 Konferences noslēgums.


loading