Krājuma dārgumi: apsveikumi Aspazijai dzimšanas dienā

No Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma.

16. marta gaviļniece Aspazija savas dzīves laikā saņēmusi ne tikai savu kolēģu – radošās inteliģences – atzinību, bet arī tautas mīlestību. Rakstniecības un mūzikas muzeja krātuvē glabājas plašs Aspazijas korespondences klāsts. Dzīves laikā dzejniece saņēmusi neskaitāmas vēstules, telegrammas, atklātnes un apsveikumu kartītes no tuviem cilvēkiem un laikabiedriem – Aspazijas talanta un daiļrades cienītājiem. Dzejniece rūpīgi glabājusi visus saņemtos apsveikumus, kas rakstīti dažādos laika posmos.

Rakstniece Anna Brigadere 1933. gada 16. martā dzejniecei sūtījusi sirsnīgu apsveikumu dzimšanas dienā:

„Mīļā, dārgā Aspazija! Daudz saules un prieka, daudz darba spēka un domu varenības novēlam Tev šodien ievērojamā Tavā dzimšanas dienā! Lai ziedi Tev sveicienu nes, kas visiem ziedu klēpjus dali.”

 Atklātne no A. Brigaderes 16.03.1933. RMM 70316

Īpaši Aspaziju mīlējuši skolēni un jaunieši. Dzejniece saņēmusi gan kolektīvus apsveikumus no Latvijas skolām, gan arī individuālus – drosmīgākie skolēni paši uzdrīkstējušies dzejniecei tos nosūtīt. Tā kāds Limbažu novada Stienes I pakāpes pamatskolas piektās klases audzēknis E. Bērziņš 1943. gada 15. martā sūtījis dzejniecei apsveikumu dzimšanas dienā.

RTMM_70322-Aspazija Atklātne no E. Bērziņa 15.03.1943. RMM 70322

Arī literatūras un rakstniecības interesenti, jaunie dzejnieki nereti vērsušies pie dzejnieces ar lūgumu pēc padoma un daiļrades novērtējuma. Viens no tādiem ir 19 gadus vecais Vilis Dzintarkrasts, Aspazijas dzejas cienītājs un topošais dzejnieks, dzejnieci jubilejā godinājis jo īpaši kaismīgi:

„Es galvu noliecu pret Jums kā sava Dieva,
Tik mirkli vēlos just no slavas oreola tā,
Kas vijas apkārt Jūsu dzeju daiļiem pantiem
Ik dvēseli no skumjām laukā pestīt māk.”

RTMM_70393-Aspazija

 Atklātne no V. Dzintarkrasta 08.03.1943. RMM 70393

RTMM_70359-Aspazija

 Aspazijai no Cielavu dzimtas 1938. gadā. RMM 70359

Aspaziju dzimšanas dienā suminājuši strādnieki no Skaistkalnes. 1929. gada 15. martā dzejniece saņemusi no kāda A. E. Gedrovica:

„Dārgā dzejniece Aspazija! Daudz laimes dzimšanas dienā un darba Jubilejas svētkos 16. martā! Vēlu labākas sekmes Tavā darbā! Mīlēt latviešu novārgušo un bada cietušo strādniecību. Cerēsim, kad Tu mums mūsu lūgšanu paklausīsi un savos dzejoļos izpildīsi? Līdz kapā dusēsim astoņas rozes kaisām tavā dzīves celiņā! Ar Skaistkalnes strādnieku asarām tos laistām!”

RTMM_89014-Aspazija

 Atklātne no A. E. Gedrovica 15.03.1929. RMM 89014

Par Aspazijas popularitāti tautā liecina arī Latvijas Republikas (1918–1940) preses izdevumos publicētie ikgadējie apsveikumi dzejniecei dzīves un darba jubilejās. Gluži kā mūsdienās, gaviļniece tikusi intervēta, viņas dzīvei un daiļradei veltīti vairāki raksti, aprakstīta jubilejas sarīkojumu norise, kā arī laikrakstos lasāmi veltījumdzejoļi Aspazijai.

Dzejniece un tulkotāja Marta Grimma-Endzelīne vairākkārt, Aspazijas dzejas iedvesmota, veltījusi jubilārei savas dzejas rindas. Piemēram, laikraksta „Latvijas Jaunatne” 1928. gada 1. marta 41. numurā lasāms veltījums dzejniecei 60 gadu jubilejā:

„Gan Tu teic, ka sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu mīļā pasaciņa,
Pati Tu tā – dzejas karaliena,
Steidz pie mums uz pegazspārniem viena
Sirsnību un balvas maziem nesot,
„Stūri Saulainajā” viņiem esot
Pati Tu kā saules stars zaļ-zeltīts. –”

Aspazijai sūtītās atklātnes no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Materiāla pārpublicēšana tikai ar muzeja rakstisku atļauju.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading