Krājuma dārgumi: Atklātnes ar Raiņa pantiem – jaunā modes prece

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Fabrikas meitenes dziesma” no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) RMM 129586

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Fabrikas meitenes dziesma” (“Meitenes dziesma”) no krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) RMM 129586

20. gadsimta pirmajā pusē, salīdzinot ar mūsdienām, atklātnes jeb pastkartes bija plaši izplatīts un biežs komunikācijas līdzeklis gan ikdienā, gan svētku reizē. Gadsimta sākumā īpaši strauji attīstījās pastkaršu ražošana, kas izvērtās par pietiekami ienesīgu biznesu, un pastkartes kā jauna modes prece bija izplatītas visos tautas slāņos.

Atklātņu ilustrēšanā ievērojamu vietu ieņēma tolaik populāru dzejnieku dzejas rindas un arī to portreti. Arī Raiņa pirmā dzejas krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) pazīstamākie dzejoļi – “Fabrikas meitenes dziesma”, “Karaļmeita”, “Lauztās priedes”, “Pazudušais dēls”, “Pats”, “Vienīgā zvaigzne”, u.c. bijuši gana iecienīti atklātņu ilustrēšanai.

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Karaļmeita” no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) RMM 139865

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Karaļmeita” RMM 139865

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Velna skuķis” no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) RMM 74659

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Velna skuķis” no krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) RMM 74659

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Vienīgā zvaigzne” no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) RMM 435921

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Vienīgā zvaigzne” no krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) RMM 435921

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Lauztās priedes” no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" (1903) RMM p66402

Atklātne ar Raiņa dzejoli „Lauztās priedes” no krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” (1903) RMM p66402

Papildus sk.: Zelče V. Sagaidot 1940. gadu: ieskats Latvijas iedzīvotāju vēstulēs prezidentam. Latvijas Arhīvi. Nr. 4, 2008, 123.–167. lpp.

Atklātnes no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Fotogrāfiju un citu materiālu pārpublicēšana tikai ar muzeja rakstisku atļauju.


loading