Krājuma dārgumi: Raiņa saulgriežu pasakas muzikālā interpretācija – Arvīda Žilinska opera „Zelta zirgs”

Skats no Arvīda Žilinska operas "Zelta zirgs" izrādes Operas un baleta teātrī, no kreisās: Arturs lēpe – Karalis, Auguste Klinka – Princese Saulcerīte, Jānis Zābers – Antiņš, Pēteris Grāvelis – Baltais tēvs un teātra baleta kolektīvs. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708773

Skats no Arvīda Žilinska operas “Zelta zirgs” izrādes Operas un baleta teātrī, no kreisās: Arturs Lēpe – Karalis, Auguste Klinka – Princese Saulcerīte, Jānis Zābers – Antiņš, Pēteris Grāvelis – Baltais tēvs un teātra baleta kolektīvs. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708773

„Opera lielajiem un mazajiem, opera tautai vārda tiešākajā nozīmē [..].” [1] – tā par Arvīda Žilinska operu „Zelta zirgs”, noslēdzot Raiņa simtgadi, vēstī laikraksts „Literatūra un Māksla”. Raiņa 150. jubilejas gadā opera „Zelta zirgs” piedzīvos jaunu iestudējumu, Siguldas 23. opermūzikas svētku kulminācijā 1. augustā. Ar iestudējumu svētku organizatori šogad vēlas godināt četrkāršu jubileju – Rainim – 150, komponistam Arvīdam Žilinskim – 110, operas „Zelta zirgs” pirmizrādei – 50, bet Antiņa lomas izpildītājam tenoram Jānim Zāberam – 80 gadu.

Pirms piecdesmit gadiem, 1965. gada 7. februārī, LPSR Valsts Akadēmiskajā operas un baleta teātrī notika operas pirmizrāde, kas veidota pēc pēc Raiņa saulgriežu pasakas motīviem un veltīta Raiņa 100. jubilejai.

Vairāki komponisti lolojuši idejas par operām ar Raiņa lugu sižetiem, tomēr grūtības radījusi gan libretu izveidošana, gan muzikālās dramaturģijas problēmas. No daudzajiem mēģinājumiem ar Raiņa dramaturģiju tikai daži darbi piedzīvojuši skatuves uzvedumu. Arvīds Žilinskis komponējis divas – „Zelta zirgs” (1965) un „Pūt, vējiņi!” (1969).

Arvīda Žilinska opera tapusi jau 1958. gadā. Atsevišķi fragmenti iepriekš tika atskaņoti un kļuva populāri dažādos koncertuzvedumos un televīzijas pārraidēs, nesagaidot operas uzvedumu: „Septiņus gadus opera gluži kā Saulcerīte gaidīja savu atmodināšanu dzīvei.” [2]

1965. gada operas „Zelta zirgs” iestudējumam, kā vēstī laikraksti, bijuši lieli panākumi. Tajā galvenās lomas atveidoja – Jānis Zābers (Antiņš), Auguste Klinka (Saulcerīte), Aleksandrs Daškovs (Tēvs), Arturs Frinbergs (Lipsts), Maigurs Andermanis (Bierns), Miķelis Fišers (Bagātais princis), Pēteris Grāvelis (Baltais tēvs), Arturs Lēpe (Karalis), Vera Davidone u. c. Režisors bija Ļeņingradas Ostrovska institūta režijas fakultātes students Staņislavs Bukšs. Iestudējums bija jaunā režisora kursa darbs, savukārt režisors inscenētājs bija Kārlis Liepa, pie diriģenta pults – Rihards Glāzups, kormeistars – Rūdolfs Vanags, horeogrāfe – Helēna Tangijeva-Birzniece.

Skats no izrādes. Arvīds Žilinskis, Rainis "Zelta zirgs". Opera. LPSR Valsts akadēmiskais Operas un baleta teātris, 1965. gada 7. februāris (pirmizrāde). No kr.: Artūrs Lēpe - Karalis, Auguste Klinka - Saulcerīte, Jānis Zābers - Antiņš. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91550

Skats no operas “Zelta zirgs” pirmizrādes Operas un baleta teātrī 1965. gada 7. februārī. No kreisās: Artūrs Lēpe – Karalis, Auguste Klinka – Saulcerīte, Jānis Zābers – Antiņš. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91550

Laikrakstu recenzijās komponistam Arvīdam Žilinskim, vienlaikus arī operas libreta autoram, veltīti gan profesionāļu, gan skatītāju un klausītāju cildinājumi, lai arī operā nav jaunu muzikālu atklājumu. Muzikoloģe Silvija Stumbre rakstījusi: „Redzams, ka komponists [..] Raiņa darbam piegājis ar lielu mīlestību un izpratni. Libretā iekļauts viss galvenais un idejiski nozīmīgais. Izmantotas arī skaistākās un daiļskanīgākās teksta vārsmas, kas operā pasvītro rainisko poēziju. [..] A. Žilinska mūzika ar Raiņa daiļdarba stilu sakļaujas visumā ļoti labi, kaut gan operā maz atspoguļojas Raiņa filozofisko atziņu dzirkstis, vairāk liriska poēzija, teiksmainība un žanriskums.” [3]

12.Skats no operas „Zelta zirgs” pirmizrādes LPSR Valsts akadēmiskajā Operas un baleta teātrī 1965. gada 7. februārī. No kreisās: Pēteris Grāvelis - Baltais tēvs, Jānis Zābers - Antiņš. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91551

Skats no operas „Zelta zirgs” pirmizrādes Operas un baleta teātrī 1965. gada 7. februārī. No kreisās: Pēteris Grāvelis – Baltais tēvs, Jānis Zābers – Antiņš. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91551

Muzikologs Jēkabs Vītoliņš rakstījis: „Šai visiemīļotākajai Raiņa pasaku un jaunatnes lugai komponists spējis dot sava melodiskā lirisma jūsmu un emocionalitāti, iezīmīgus žanriskus gleznojumus, koloristisku iztēli, lai gan tīri dramatiskie mezglojumi palikuši muzikāli maz izcelti un nerisināti. [..] Rainis visu ap sevi sasilda savā gara un sirds saulē. Rainis arī mūzikā ir neizsmeļams.” [4] Savukārt komponists un mūzikas vēsturnieks profesors Olģerts Grāvītis 1965. gadā paudis: „Ļoti reti mūzikas dzīvē gadās tā, ka klausītājs pirmoreiz dzird kādu skaņdarbu un jau ar šo pirmo reizi viņam daudz kas šķiet mīļš, pazīstams, jo labi atmiņā saglabājies. Bet tieši tā noticis ar Arvīda Žilinska operu „Zelta zirgs”.” [5]

Skats no Arvīda Žilinska operas "Zelta zirgs" Operas un baleta teātrī, no kreisās: Maigurs Andremanis – Bierns, Jānis Zābers – nAntiņš, Arturs Frīnbergs – Lipsts, Aleksandrs Daškovs – Tēvs. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708774

Skats no operas “Zelta zirgs” Operas un baleta teātrī, no kreisās: Maigurs Andremanis – Bierns, Jānis Zābers – Antiņš, Arturs Frīnbergs – Lipsts, Aleksandrs Daškovs – Tēvs. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708774

Pārliecinošs Antiņa lomā un izcils vokālajā sniegumā bija Jānis Zābers. Operdziedātājam tā bija otrreizēja tikšanās ar Raiņa daiļradi. Pirmā reize – Gatiņa loma Felicitas Tomsones operā „Pūt, vējiņi!” 1959. gadā.

„Jānis Zābers saulainajā, sirsnīguma un patiesīguma piestrāvotajā Antiņa lomā muzicē dedzīgi, ar lielu vokālo izteiksmību, dziļu pārliecību. Labi uzsvērtas romantiska sapņainīguma iezīmes Antiņa raksturojumā,” [6] raksta Oļģerts Grāvītis.

Īpaši emocionāli un populāri tolaik bija Antiņa solo dziedājumi, piemēram, „Antiņa ārija” un dueti. Tikpat slavena bija arī „Zili stikli, zaļi ledi” melodija, ar kuru viscaur skaņdarbā raksturots Saulcerītes tēls un Antiņa ilgas pēc septiņgadu miegā dusošās princeses, tāpat dziļu sāpju un sēru noskaņu apdvestais tēva dziedājums „Es jau jūtu…”, Melnā prinča ārija „Lai gan es karsti mīlu augsto princesi” u. c.

Jānis Zābers - Antiņš. Arvīds Žilinskis - opera "Zelta zirgs". TV, 1965. gads. Foto: Viktors Gulbis. RMM 428064

Jānis Zābers – Antiņš. Arvīds Žilinskis – opera “Zelta zirgs”. TV, 1965. gads. Foto: Viktors Gulbis. RMM 428064

Skats no operas "Zelta zirgs" izrādes Operas un baleta teātrī. Jānis Zābers – Antiņš, Auguste Klinka – Princese Saulcerīte. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708771

Skats no operas “Zelta zirgs” izrādes Operas un baleta teātrī. Jānis Zābers – Antiņš, Auguste Klinka – Princese Saulcerīte. 1965. gads. Fotogrāfs nezināms. RMM 708771

1965. gadā iestudētā opera „Zelta zirgs” piedzīvoja vairākus simtus uzvedumu. Ar operas iestudējumu izaugušas vairākas klausītāju un dziedātāju paaudzes arī 20. gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados. Antiņa tēlā iejutušies gan jau pieminētie Jānis Zābers, Miķelis Fišers, gan arī Imants Krēsliņš, Juris Bēvalds, Jānis Sproģis, Aleksandrs Lukašūns un Vilis Uļanskis. Arī Saulcerītes bijušas vairākas, pazīstamākās – Auguste Klinka, Vera Davidone, Lauma Vanaga un Elga Brahmane. [7]

10.Skats no operas „Zelta zirgs” pirmizrādes Operas un baleta teātrī 1965. gada 7. februārī. Artūrs Lēpe - Karalis, Auguste Klinka - Saulcerīte. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91549

Skats no operas „Zelta zirgs” pirmizrādes Operas un baleta teātrī 1965. gada 7. februārī. Artūrs Lēpe – Karalis, Auguste Klinka – Saulcerīte. Foto: Dominiks Gedzjuns. RMM 91549

Jau ziņots, ka no 31. jūlija līdz 2. augustam notiks 23. Siguldas opermūzikas svētki. Svētku centrālais notikums būs Arvīda Žilinska operas „Zelta zirgs” brīvdabas oriģināliestudējums Gunta Gailīša režijā, kas notiks Siguldas pilsdrupu estrādē 1. augustā plkst. 21.00.

Galvenajās lomās: Antiņš – Jānis Kurševs, Saulcerīte – Jolanta Strikaite, Baltais tēvs – Jānis Apeinis, Melnais Princis – Andris Ludvigs, lomās – Juris Ādamsons, Andris Lapiņš, Kristīne Gailīte, Aira Rūrāne, Irma Pavasare, Krišjānis Norvelis u. c. Diriģents – Atvars Lakstīgala, scenogrāfija un tērpi Krista un Reinis Dzudzilo.

Izmantotie avoti:

[1] Skrābans R. Zelta bilance. Literatūra un Māksla, Nr. 1, 1966
[2] Stumbre S. Raiņa gadā – „Zelta zirgs”. Literatūra un Māksla, Nr. 11, 1965
[3] Turpat.
[4] Vītoliņš J. Rainis mūzikā. Māksla, Nr. 3, 1965
[5] Grāvītis O. Raiņa „Mainies uz augšu” opera. Cīņa, Nr. 51, 1965
[6] Turpat.
[7] Zivitere A. „Zelta zirgs” 200. Māksla, Nr. 4, 1987

Vēsturisko fotogrāfiju pārpublicēšana tikai ar Rakstniecības un mūzikas muzeja rakstisku atļauju.


Komentē

loading