Krājuma dārgumi: Rainis arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā

Rainis Raunā 1927. gada vasarā arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā. RMM 139072

Rainis Raunā 1927. gada vasarā arheoloģiskajos izrakumos Raunas Tanīsa kalnā. Foto: autors nezināms. RMM 139072

1927. gada vasarā, no 6. jūlija līdz 10. augustam, Pieminekļu valdes uzdevumā toreizējā Cēsu apriņķa Raunas pagasta Tanīsa kalnā notika arheoloģiskie izrakumi Latvijas vadošā arheologa un arheoloģijas zinātnes pamatlicēja, profesora Franča Baloža un docenta Paula Kundziņa vadībā. Izrakumos piedalījās arī vēlāk pazīstamie zinātnieki, toreizējie Latvijas Universitātes arheoloģijas studenti – Rauls Šņore, Ādolfs Karnups, Haralds Kundziņš un Valdemārs Valdis Ģinters. Šie bija pirmie plašākie un nozīmīgākie Latvijas Republikas (1918–1940) laika arheoloģiskie izrakumi, kas turpinājās arī 1930. gadā.

Rainis Raunā 1927. gada vasarā Tanīsa kalna arheoloģiskajos izrakumos. Foto: autors nezināms. RMM 139074

Rainis Raunā 1927. gada vasarā Tanīsa kalna arheoloģiskajos izrakumos. Foto: autors nezināms. RMM 139074

Par šo izrakumu nozīmību liecina fakts, ka izrakumus apmeklējis toreizējais Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals kopā ar izglītības ministru Raini. Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā pieejamās fotogrāfijas liecina, ka abi augstie viesi detalizēti iepazinušies ar izrakumu norisi un uzklausījuši arheologa Franča Baloža stāstījumu.

Rainis Raunā 1927. gada vasarā sakarā ar izbraukumu uz Tanīskalna arheoloģiskajiem izrakumiem. Uzņēmums izdarīts pie ēkas, kur 1927. gadā atradās ambulance un ārsta Rūdolfa Skaidrā dzīvoklis. No kreisās: F. Balodis, R. Skaidrais, P. Kundziņš, Valsts prezidenta G. Zemgala adjutants. G. Zemgala dzīvesbiedre, G. Zemgals, H. Riekstiņš, Rainis un A. Teikmanis. Foto: autors nezināms. RMM 138679.

Rainis Raunā 1927. gada vasarā sakarā ar izbraukumu uz Tanīskalna arheoloģiskajiem izrakumiem. Uzņēmums izdarīts pie ēkas, kur 1927. gadā atradās ambulance un ārsta Rūdolfa Skaidrā dzīvoklis. No kreisās: F. Balodis, R. Skaidrais, P. Kundziņš, Valsts prezidenta G. Zemgala adjutants. G. Zemgala dzīvesbiedre, G. Zemgals, pieminekļu valdes tehniskais vadītājs A. Štāls, Rainis un pirmais pieminekļu valdes priekšsēdētājs F. Ozoliņš. Foto: autors nezināms. RMM 138679 

Rainis izbraukumā uz Raunu, Tanīsa kalna arheoloģiskajiem izrakumiem 1927. gada vasarā. Foto; autors nezināms. RMM 139075

Rainis izbraukumā uz Raunu, Tanīsa kalna arheoloģiskajiem izrakumiem 1927. gada vasarā. Foto: autors nezināms. RMM 139075

Tanīsa pilskalns atrodas pie Līčupes ietekas Raunā, netālu no Priekuļu—Raunas ceļa. Tas ir viens no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. Profesors Francis Balodis izpētījis, ka šis pilskalns ticis apdzīvots jau kopš 6. gadsimta pirms mūsu ēras.

Rainis grupā. Tanīsa kalna arheoloģiskajos izrakumos 1927. gada vasarā. Stāv no kreisās: F. Balodis, G. Zemgals, Rainis, G. Zemgala adjutants, R. Skaidrais, P. Kundziņš. Foto: autors nezināms. RMM 19455

Rainis Tanīsa kalna arheoloģiskajos izrakumos 1927. gada vasarā. Stāv no kreisās: F. Balodis, G. Zemgals, Rainis, G. Zemgala adjutants, R. Skaidrais, P. Kundziņš. Foto: autors nezināms. RMM 19455

1927. gadā arheoloģiskajos izrakumos pilskalna ziemeļaustrumu daļā tika uzieta koka celtne ar divām dzīvojamām telpām un krāsni priekštelpā. Celtne attiecināma uz 11.—13. gadsimtu. Pastāv iespēja, ka šeit varētu būt bijusi Satekles pils, kurā valdīja seno latgaļu virsaitis Rūsiņš. Pils bija 25 metrus augstuma būve.

Vasaras vienmēr bijis aktīvs periods Latvijas arheologiem. Arī šovasar arheoloģiskie izrakumi norisinās Kazdangas pils parka teritorijā, Alūksnes Livonijas ordeņa pilsdrupās, Ķoderu pilskalnā Ropažu novadā un arī citviet Latvijā.

Par 1927. gada vasarā notikušajiem izrakumiem prof. F. Baloža un doc. P. Kundziņa vadībā plašāk skatīt: Balodis F., Teikmanis A., Kundziņš P., Kundziņš L. Izrakumi Raunas Tanīsa kalnā 1927. gadā. Archaioloģijas raksti, IV sēj., 1. daļa. Rīgā: Pieminekļu valdes izdevums, 1928.

Fotogrāfijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Fotogrāfiju pārpublicēšana tikai ar muzeja rakstisku atļauju.


Komentē

loading