Krājuma dārgumi: Rainis un Aspazija Satversmes sapulces (1920–1922) deputāti

Rainis runā Esplanādē 1920. gada 1. maijā Satversmes Sapulces atklāšanas dienā. V. Rīdzenieka foto. RMM 73811

Rainis runā Esplanādē 1920. gada 1. maijā Satversmes Sapulces atklāšanas dienā. V. Rīdzenieka foto. RMM 73811

1. maijs ir Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena, kad pirmoreiz uz sēdi sanāca pirmais Latvijas parlaments, kas pirms tam tika izvēlēts pirmajās vispārīgās, vienlīdzīgās un demokrātiskās visas valsts parlamenta vēlēšanās.

Deputātu vidū bija arī Rainis ar Aspaziju. Abi pārstāvēja Latvijas Sociāldemokrātisko strādnieku partiju (LSDSP), kas Satversmes sapulces vēlēšanās ieguva vislielāko balsu un līdz ar to arī deputātu vietu skaitu.

RTMM_56540-Rainis

Rainis ar LSDSP frakcijas locekļiem Satversmes sapulces laikā 1920. gadā. Foto: autors nezināms. RMM 56540

Raiņa un Aspazijas pārstāvētās partijas panākumus vēlēšanu cīņā veicināja abu dzejnieku popularitāte tautā, sevišķi pēc abu atgriešanās Latvijā 1920. gada 10. aprīlī, jo pēc 1905. gada notikumiem viņi bija kļuvuši par brīvības, taisnīgas sabiedrības un nacionālās idejas simboliem.

1920. gada 26. aprīlī Rainis saņēma Centrālās Vēlēšanu komisijas paziņojumu par ievēlēšanu Latvijas Satversmes sapulcē. Rainis bija pirmais kandidāts visos vēlēšanu apgabalos – Zemgales, Kurzemes, Rīgas un Latgales. Arī Aspazija vēlēšanu sarakstos bija guvusi daudz balsu.

1920. gada 1. maijā Rīgā plkst. 16.00 svinīgā un pacilātā atmosfērā notika pirmā Satversmes sapulces sēde Par sapulces prezidentu tika izvēlēts Jānis Čakste. Viņš pildīja arī Valsts prezidenta funkcijas. Zināms, ka Jāņa Čakstes ievēlēšana sarūgtināja Raini, kurš arī vēlējās kļūt par Latvijas valsts prezidentu. Rainis pat bija sācis nepamatoti turēt aizdomās LSDSP vadību par nevēlēšanos nodrošināt viņa ievēlēšanu. Šīs aizdomas bijušas bez jebkāda pamata, jo balsojums notika godīgi – Latvijas Zemnieku savienības biedrs, pieredzējušais jurists un politiķis Jānis Čakste bija ieguvis 83 balsis, savukārt Rainis – 48 balsis.

Izvēlētie Satversmes sapulces deputāti darbojās pagaidu režīmā, kamēr tika izstrādāta jaundibinātās Latvijas valsts konstitūcija (Satversme), kā arī pieņemti citi svarīgi lēmumi par valsts turpmāko attīstību. Satversmes Pagaidu apliecības deputātiem izsniedza Centrālā Vēlēšanu komisija, kas tolaik atradās Rīgā, Basteja bulvārī 7.

Raiņa Latvijas Satversmes Sapulces locekļa apliecība. Izdota 14.07.1920. RMM 53947

Raiņa Latvijas Satversmes sapulces locekļa apliecība. Izdota 14.07.1920. RMM 53947

Aspazijas  Latvijas Satversmes Sapulces locekles apliecība. Izdota 14.07.1920. RMM 73431

Aspazijas Latvijas Satversmes sapulces locekles apliecība. Izdota 14.07.1920. RMM 73431

Rainis, par spīti sarūgtinājumam par neiegūto prezidenta amatu, līdz pat savai nāvei aktīvi piedalījās Latvijas politiskajā dzīvē. Viņš bijis triju Latvijas Republikas Saeimu deputāts (1922., 1925. un 1928. gadā), kā arī no 1926. gada decembra līdz 1928. gada janvārim – izglītības ministrs.

Papildus sk.: Bleiere D. u. c. Latvijas vēsture 20. gadsimts. Rīga: Jumava, 2005, 130.–131. lpp.
Zelče V. Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu kampaņa. 1920. gada marts–aprīlis. Latvijas Arhīvi. Nr. 1, 2008, 86.–139. lpp.

Fotogrāfijas un Satversmes sapulces locekļu apliecības no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. Fotogrāfiju un citu materiālu pārpublicēšana tikai ar muzeja rakstisku atļauju.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading