Latviešu biedrības namā svinēs Aspazijas dzimšanas dienu

Foto no Raktsniecības un mūzikas muzeja krājuma

Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

Aspazijas 150. dzimšanas dienā – 16. martā, plkst. 18.00 ar literāru vakaru “Es uguns liesma esmu, / Es esmu austošs rīts” Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē turpināsies pasākumu cikls „Aspazijas un Raiņa gads Rīgas Latviešu biedrībā”.

Rīgas Latviešu biedrības, tās Literatūras un Mūzikas komisijas, kā arī Memoriālo muzeju apvienības Aspazijas un Raiņa jubilejas gada sarīkojumu cikla ceturtajā pasākumā tiks svinēta dzejnieces dzimšanas diena.

Pasākumā skanēs Aspazijas dzeja, atmiņas, lugas „Aspazija” fragmenti.

Sarīkojumā aicināti piedalīties: tulkotāja un pētniece Astrīda Stānke, Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste, Mag. philol. Gaida Jablovska, RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, aktieri Ieva Mūrniece un Haralds Ulmanis un Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas audzēkņi.

Sarīkojumu atbalsta Rīgas dome.

2014. gadā pavasarī pēc Kultūras ministrijas darba grupas Raiņa un Aspazijas jubilejas gada īstenošanai ierosinājuma Nacionālā kultūras padome vienojās 2015. gadu pasludināt par Raiņa un Aspazijas jubilejas gadu, rosinot valsts, pašvaldības un nevalstiskās organizācijas iesaistīties tā norisē ar iniciatīvām, plānojot un īstenojot pasākumus un citas aktivitātes Raiņa un Aspazijas personību un viņu radītā kultūras mantojuma aktualizēšanai. Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileja ir ietverta UNESCO svinamo dienu kalendārā.


loading