Latvijas Nacionālais arhīvs publiskojis vairākus Aspazijas dokumentus un fotogrāfijas

Aspazijas (Elzas Pliekšānes, dzim. Rozenberga)
Latvijas iekšzemes pases atvērums. Rīga, 1928. gada 1. februāris
LNA LVVA, 2996. f., 1. apr., 17781. l., 5. lp.

Foto no Latvijas Nacionālā arhīva

Dzejnieces, dramaturģes un politiķes Aspazijas 150. jubilejas nedēļā Latvijas Nacionālais arhīvs publiskojis četrus ar Aspaziju saistītus dokumentus no Latvijas Valsts vēstures arhīva krājuma.

Interesentiem nu digitāli aplūkojami ieskats Zaļenieku ev. lut. draudzes 1865. gada dzimušo reģistrā, 1896. gadā rakstīts dzejnieces vēstules oriģināls, 1919. gada un 1928. gada personas dokumentu fotogrāfijas, kā arī Aspazijas fotogrāfijas no Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva.

Attēlu pārpublikācija tikai ar Latvijas Nacionālā arhīva rakstisku atļauju!

Ieraksts Zaļenieku ev. lut. draudzes dzimušo reģistrā vēsta, ka Aspazija (Johanna Emīlija Lizete Rozenberga) dzimusi 1865. gada 4. marta (pēc jaunā stila – 16. martā) pēcpusdienā Zaļās muižas „Daukšu” māju saimnieka Dāv(j)a un Grietas Rozenbergu ģimenē. Kristības notika 21. maijā (v. st.) Zaļenieku baznīcā. Reģistrējot bērnu, draudzes mācītājs kļūdījies un uzvārda „Rozenbergs” vietā ierakstījis „Rozenvalds”.

Ieraksts par Aspazijas (Elzas Rozenbergas) dzimšanu Jelgavas apriņķa Zaļenieku ev. lut. draudzes baznīcas grāmatā. 1865. gads LNA LVVA, 235. f., 2. apr., 2441. l., 47. o.p. lp., nr. 53.

Ieraksts par Aspazijas (Elzas Rozenbergas) dzimšanu
Jelgavas apriņķa Zaļenieku ev. lut. draudzes
baznīcas grāmatā. 1865. gads LNA LVVA, 235. f., 2. apr., 2441. l., 47. o.p. lp., nr. 53.

Latviešu dzejnieces Aspazijas portrets. Latvija, 1890. gads. Autors nav zināms.

Aspazija. 1890. gads, Latvija. Autors nezināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,82617N

Aspazija. 1890. gads, Latvija. Autors nezināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,82617N

Aspazijas vēstule Arvedam Bergam, rakstīta Jelgavā, 1896. gada 31. janvārī. Vēstule glabājas jurista, politiķa un sabiedriskā darbinieka Arveda Berga personas fondā arhīvā. Vēstulē Aspazija raksta par lugas „Zaudētās tiesības” izrādi Jelgavā, tās tulkojumu un ar to saistītajiem finansiāliem jautājumiem. Vēstuli dzejniece parakstījusi ar savu dzimto vārdu un uzvārdu, bet, iekavās norādījusi literāro pseidonīmu „Aspazija”.

Aspazijas vēstule Arvedam Bergam.  Jelgava, 1896. gada 31. janvāris LNA LVVA, 100. f., 1. apr., 69. l., 50. lp.

Aspazijas vēstule Arvedam Bergam.
Jelgava, 1896. gada 31. janvāris
LNA LVVA, 100. f., 1. apr., 69. l., 50. lp.

Dzejniece Aspazija sabiedriskās kustības „Jaunā strāva” laikā. Fotogrāfija tapusi Latvijā, laika periodā līdz 1897. gadam. Fotogrāfijas autors nav zināms.

Aspazijas portrets. Fotogrāfijas autors nezināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,11286. l.

Aspazijas portrets. Fotogrāfijas autors nezināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,11286. l.

Aspazijai (Elzai Pliekšānei, dzim. Rozenberga) emigrācijā izsniegtās pases kartiņa. Šveice, 1919. gada 19. jūlijs

Dokumenta vienā pusē skatāms Aspazijas fotoportrets, bet otra pusē – pamatdati par personu franču valodā. Redzams, ka kļūdaini norādīts dzejnieces dzimšanas gads, 1865. gada vietā ierakstīts 1868. gads.

Aspazijai (Elzai Pliekšānei, dzim. Rozenberga) emigrācijā izsniegtās pases kartiņa. Šveice, 1919. gada 19. jūlijs. LNA LVVA, 2570. f., 10. apr., 96. l., 50. lp.

Aspazijai (Elzai Pliekšānei, dzim. Rozenberga) emigrācijā izsniegtās pases kartiņa. Šveice, 1919. gada 19. jūlijs. LNA LVVA, 2570. f., 10. apr., 96. l., 50. lp.

Aspazijai (Elzai Pliekšānei, dzim. Rozenberga) emigrācijā izsniegtās pases kartiņa. Šveice, 1919. gada 19. jūlijs. LNA LVVA, 2570. f., 10. apr., 96. l., 50. lp.

Aspazijai (Elzai Pliekšānei, dzim. Rozenberga) emigrācijā izsniegtās pases kartiņa. Šveice, 1919. gada 19. jūlijs. LNA LVVA, 2570. f., 10. apr., 96. l., 50. lp.

Dzejniece Aspazija savā dzīvoklī Baznīcas ielā 30, Rīgā, 1928. gadā. Fotogrāfijas autors nav zināms.

Aspazija dzīvoklī Baznīcas ielā 30. Rīga, 1928. gads. Autors nav zināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,129353. l.

Aspazija dzīvoklī Baznīcas ielā 30. Rīga, 1928. gads. Autors nav zināms. LNA LVKFFDA, 1. f.,129353. l.

Aspazijas (Elzas Pliekšānes, dzim. Rozenberga) Latvijas iekšzemes pases atvērums. Rīga, 1928. gada 1. februāris. Pase izsniegta laikā, kad Aspazija un Jānis Rainis dzīvoja namā Rīgā, Baznīcas ielā 30. Arī šajā personas dokumentā nepareizi norādīts dzejnieces dzimšanas gads un datums – 1868. gada 17. marts, kas ir pretrunā ar ierakstu baznīcas grāmatā.

Aspazijas (Elzas Pliekšānes, dzim. Rozenberga) Latvijas iekšzemes pases atvērums. Rīga, 1928. gada 1. februāris LNA LVVA, 2996. f., 1. apr., 17781. l., 5. lp.

Aspazijas (Elzas Pliekšānes, dzim. Rozenberga)
Latvijas iekšzemes pases atvērums. Rīga, 1928. gada 1. februāris
LNA LVVA, 2996. f., 1. apr., 17781. l., 5. lp.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading