Latvijas Nacionālais arhīvs publiskojis Aspazijas vēstuli

„...mēs esam visi Latvijas bērni...”
LNA PDVA 1169.f., 14.apr., 623.l., 3.lp.,  Fragments

Vēstules fragments. No Latvijas Nacionālā arhīva krājuma

Aspazijas 150. jubilejas nedēļā Latvijas Nacionālais arhīvs publiskojis dzejnieces rakstīto vēstuli Tautas labklājības ģenerāldirekcijas ģenerāldirektoram O. Sīlim.

Vēstule rakstīta uz parasta rūtiņu papīra ar tinti 1941. gada 10. septembrī, divus gadus pirms Aspazijas nāves.

“Kopš Raiņa nāves nu 11 gadu esmu gluži viena, bez palīga, bez padoma,” raksta dzejniece Elza Pliekšāns.

Šajā vēstulē Aspazija vēršas pie Sīļa kunga ar lūgumu “izsūtīt manu tekošo pensiju”. Vēstulē ir arī ietverts neliels ieskats rakstnieces dzīvē, kura, pēc vēstules satura spriežot, piedzīvojusi naudas grūtības, veselības problēmas un personīgo mantu konfiskāciju lielinieku iebrukuma rezultātā: “Iebruka lielinieki, sagrāba, paņēma man visu.”

Attēlu pārpublikācija tikai ar Latvijas Nacionālā arhīva rakstisku atļauju!

„...mēs esam visi Latvijas bērni...” LNA PDVA 1169.f., 14.apr., 623.l., 3.lp.

„…mēs esam visi Latvijas bērni…”
LNA PDVA 1169.f., 14.apr., 623.l., 3.lp.

„...mēs esam visi Latvijas bērni...” LNA PDVA 1169.f., 14.apr., 623.l., 3.lp., 4.lp.

„…mēs esam visi Latvijas bērni…”
LNA PDVA 1169.f., 14.apr., 623.l., 3.lp., 4.lp.


loading