Parīzē būs Rainim un Aspazijai veltīta izstāde

Publicitātes attēls

Publicitātes foto

UNESCO galvenajā mītnē Parīzē no šā gada 20. līdz 24. aprīlim būs skatāma izstāde “Aspazija / Rainis: dumpiniece / humānists. Divu latviešu dzejnieku stāsts”.

Izstāde ir iekļauta Latvijas prezidentūras ES Padomē publiskās diplomātijas un kultūras programmā, un pēc Parīzes būs apskatāma arī Minskā, Baltkrievijā.

Izstādi veidojuši tekstu autors Pauls Bankovskis, mākslinieks Kaspars Perskis un projekta vadītāja Elvīra Bloma.

Izstāde notiek, svinot divu latviešu rakstnieku – Raiņa (īst. v. Jānis Pliekšāns 1865–1929) un Aspazijas (īst. v. Johanna Emīlija Lizete Rozenberga, 1865–1943) 150 gadu jubileju. Izstādi piedāvā Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība UNESCO sadarbībā ar partneriem Latvijā.

Aspazijas un Raiņa 150 gadu jubileja saskaņā ar UNESCO Ģenerālās asamblejas 37. sesijas lēmumu ir iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā 2014.–2015. gadam.

Literātu sarakste, kas aptver 35 viņu mūža gadus, ir iekļauta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

Aspazijas un Raiņa darbības laiks sakrīt ar visai Eiropai nozīmīgu vēstures un sociālo pārmaiņu posmu. Sabrūkot impērijām, daudzas nācijas sāka lolot valstiskas autonomijas cerības, gaisā virmoja idejas par vienotu Eiropu, dzima sociāldemokrātiskā kustība, arvien plašāku atsaucību guva sociālās vienlīdzības un sieviešu emancipācijas idejas.

Šajā laikā veidojās un attīstījās latviešu profesionālā literatūra, politiskā doma, izglītības sistēma. Aspazijas un Raiņa darbs kļuva par nozīmīgu latviešu nacionālās pašapziņas un kultūras pamatu. Viņu veikums ir atstājis dziļu iespaidu visu turpmāko paaudžu literātu darbībā, arī filozofijā, politiskajā kultūrā, pat ikdienas valodā – ar savu daiļradi un cittautu literatūras tulkojumiem Rainis latviešu valodā ieviesis un aktualizējis vairākus simtus vārdu, kas joprojām ir neatņemama latviešu literārās valodas sastāvdaļa.

Viens no nozīmīgākajiem Raiņa darbiem – drāma “Uguns un nakts” – iekļauta Latvijas Kultūras kanonā. Gan Raiņa ideju drāmas un filozofiskā dzeja, gan Aspazijas dumpinieciski temperamentīgās, bieži vien feminisma ideju cauraustās lugas nav zaudējušas aktualitāti arī 21. gadsimtā.

Izstādes atklāšana Salle des Pas Perdus, UNESCO galvenā mītne (7, place de Fontenoy, Paris) 2015. gada 20. aprīlī.

Izstādes rīkotāji, sadarbības partneri un atbalstītāji: Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvniecība UNESCO, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, Raiņa un Aspazijas muzejs (Memoriālo muzeju apvienība), Rakstniecības un mūzikas muzejs.


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading