Aspazijas atklātņu kolekcija – Psīhes nolaupīšana

rsz_3a7d5d1d7358e1e73e0f6347af5757af

Aicinām ieskatīties Aspazijas pastkaršu kolekcijā – tā sniedz priekšstatu par Aspaziju interesējušiem mākslas darbiem. Kolekcijā daudz Aspazijas laikabiedru darbi, bet, protams, parādās arī antīkā, renesanses, klasicisma un romantisma laika mākslas reprodukcijas. Attēlā Napoleona galma gleznotāja Pjēra Pola Prudona “Psīhes nolaupīšana”. Prudons (1758-1823) bija franču neoklasicisma un romanticisma skolas pārstāvis. Psīhes nolaupīšana 19. gs. sākumā bija populārs antīkais mīts. Afrodīte apskauda Psīhes skaistumu, tādēļ sūtīja savu dēlu Erotu, lai tas piespiež Psīhi iemīlēt briesmoni, taču, kad Zefīrs uznesa Psīhi Erota pilī, Erots pats viņā iemīlējās un abi kļuva par slepeniem mīlniekiem. Mīlnieku tēma Aspazijas pastkaršu albumā parādās bieži. Konkrētā kartiņa pievienota vēstulei Rainim, sūtīta no Cīrihes, kur Aspazija devās ārstēties un, pēc Raiņa domām, arī atpūsties no Raiņa.

RTMM_29256a-Aspazija-page-002

Aspazijas Rainim sūtīta pastkarte. RTMM 29256a


Komentē

loading