Raiņa dzejas rotaļas bērniem Jasmuižā

Foto: Vitālijs Vinogradovs

Foto: Vitālijs Vinogradovs

Raiņa muzejā “Jasmuiža”, Preiļu novada Aizkalnē 11. septembrī plkst. 13.00 tiks svinēta Raiņa 150. dzimšanas diena ar jaunas izstādes „Raiņa dzejas rotaļas” atklāšanu, informēja muzeja vadītāja Solvita Brūvere.

Izstāde būs aplūkojama augusta sākumā no jauna atklātajā Latgales tradicionālās kultūras un amatu mājā. Pasākumā dziesmas ar Raiņa, Aspazijas, citu dzejnieku vārdiem, kā arī tautasdziesmas dziedās Preiļu novada BJC vokālā studija „Mazās lāsītes”. Uz pasākumu īpaši gaidīti pirmsskolas un sākumskolas bērni.

Izstādē būs skatāmas Raiņa dzejoļu ilustrācijas no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma. To autori ir mākslinieki Jānis Kīns, Kārlis Sūniņš, Jāzeps Pīgoznis, Margarita Stāraste un Felicita Pauļuka.

Šajā izstādē katrs apmeklētājs varēs “rotaļāties” ar Raiņa dzejoļiem: savienojot pareizos pārus, skaitot līdz desmit, sameklējot un ievietojot dzejolī īstos vārdus, skatoties multfilmu „Zelta sietiņš”, klausoties un dziedot līdzi dziesmas, ejot rotaļās, pūšot ziepju burbuļus, iejūtoties Raiņa dzejas tēlos vai uzzīmējot dzejoli.

Rainis sarakstījis daudzus bērnu dzejoļu krājumus: „Zelta sietiņš”, „Puķu lodziņš”, „Vasaras princīši un princītes”, „Lellīte Lolīte”, „Putniņš uz zara”, „Saulīte slimnīcā”, „Saules gadi”.

“Lasot Raiņa dzejoļus, mēs tik daudz ko varam uzzināt: gan mācīties skaitīt līdz desmit, gan minēt mīklas, gan lasīt grāmatu, gan to, ko darīt katrā no gada mēnešiem, gan par kaķenīti, kurai bērni bija, gan par mākonīti un zirņa bērniem, gan dažādiem gadalaikiem, gan par lellītes Lolītes piedzīvojumiem, gan par dažādiem dzīvniekiem. Noteikti arī katram no jums ir vismaz viens mīļākais Raiņa dzejolis. Ja nav, tad varbūt tieši šajā izstādē to atradīsiet.” raksta Solvita Brūvere.

Izstāde „Raiņa dzejas rotaļas” Jasmuižā būs skatāma līdz 31. oktobrim.

Izstādi atbalsta VKKF.

RAINA DZEJAS ROTALAS A3-02


loading