Muzeja apmeklējums EUR 2.00

Skolēniem, studentiem, pensionāriem EUR 1.00

Ģimenes biļete (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene) EUR 3.00

Ekskursija latviešu valodā EUR 5.00

Ekskursija angļu valodā EUR 7.00

Audiogida izmantošana EUR 3.00

Vairāk skat. MMA publisko maksas pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

 

Komentē