Raiņa muzejs “Jasmuiža” piedāvā telpu nomu pasākumiem un konferencēm:

Izglītojošo nodarbību telpa
20 EUR stundā

Kamīntelpa
20 EUR stundā

Pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Komentē