• Ievads salīdzinošajā literatūrzinātnē-web Kārļa Vērdiņa tiešsaistes lekcija

  Ceturtdien, 28. janvārī, plkst. 19.00 tiešraidē no Raiņa un Aspazijas mājas notiks Kārļa Vērdiņa lekcija “Ievads salīdzinošajā literatūrzinātnē jeb pasaules literatūra”. Lekcija turpinās 2018. gadā aizsākto sarunu ciklu “Pasaules literatūras vakari”.

  Kārļa Vērdiņa lekcijā tiks apskatīta salīdzinošās literatūrzinātnes vēsture, sākot no J. V. Gētes idejām par pasaules literatūru 19. gadsimta pirmajā pusē un beidzot ar mūsdienu teorētiķu darbiem. Līdzās Rietumeiropas un Amerikas teorētiķu devumam tiks runāts arī par idejām, kuras ir saistošas Baltijas valstu literatūrzinātnē: par mazo tautu literatūru, modernitātes duālo raksturu, modernisma dažādajām šķautnēm, kā arī literatūras cirkulēšanas ekonomiskajiem un politiskajiem aspektiem.

  Kārlis Vērdiņš (1979) – dzejnieks, literatūrzinātnieks. Dzejas krājumu “Ledlauži” (2001), “Biezpiens ar krējumu” (2004), “Es” (2008), “Mēs” (kopotā dzeja, 2012), “Pieaugušie” (2015) un “Gatavā dzeja” (2020) autors. Sarakstījis arī trīs dzejas krājumus bērniem. Autors monogrāfijai “Bastarda forma: Latviešu dzejprozas vēsture” (2011), tā balstīta promocijas darbā “Latviešu dzejproza 20. gadsimtā”, par ko saņēmis filoloģijas doktora grādu. Vairāku nozīmīgu literāru apbalvojumu laureāts, tostarp trīskārtējs Latvijas Literatūras gada balvas saņēmējs. Bijis literatūras žurnāla “Latvju Teksti” redaktors un sastādījis, rediģējis vairākus dzejas krājumus un pētījumus. Patlaban – pētnieks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā. Dzeja tulkota vairākās valodās. Atdzejojis modernisma autoru dzeju, tulkojis arī Latvijas krievu autoru darbus. Kopš 2016. gada studē salīdzināmās literatūras programmā Vašingtona Universitātē Sentluisā.

  Lekcija būs skatāma Raiņa un Aspazijas mājas Facebook un YouTube kontā.

  Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

  Raiņa un Aspazijas mājas rīkots pasākums.

  Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 • Latvija tik un tā Kolāžas, asamblāžas un minimas izstādē “Latvija tik un tā”

  No 22. oktobra līdz 5. decembrim Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, aicina uz izstādi “Latvija tik un tā”. Tajā aplūkojamas Šveicē dzimušas mākslinieces Petras Derkins radītās kolāžas un asamblāžas, kā arī rakstnieka Aivara Eipura minimas – sadzīviski īsprozas darbi, kur valda nevis doma, bet notikumi un izdoma. Tikšanās ar izstādes autoriem 31. oktobrī un 14. novembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00.

  Petras Derkins mazformāta kolāžu un asamblāžu galvenie tēli ņemti no Latvijas laika trīsdesmito gadu preses un padomju laika žurnāliem un ielikti dažādās sirreālās jaunās pasaulēs. Nereti attēlotas arī viegli ironiskas ainas, iedvesmojoties gan no vēsturiskiem, gan no Petras vīra dzimtenē Latvijā ikdienā sastaptajiem sižetiem. Savukārt Aivars Eipurs par saviem īsprozas darbiem saka: “Es radīju minimu kā literāru žanru, jo tādi apzīmējumi kā refleksija, miniatūra un maksima derēja tikai dažos gadījumos. Minimas ir sadzīviskas, te valda nevis doma, bet notikumi un izdoma. Šeit es rādu publikai nejaušu savas sirds portretu.”

  Šo izstādi autori gatavoja vairākus gadus. Paredzēts arī izdot grāmatu “Latvija tik un tā” ar tekstu latviešu un angļu valodā.

  Petra Derkins (1969) dzimusi Šercingenā, Šveicē. Viņas dzimtās valodas – retoromāņu un vācu. Kopš 2011. gada dzīvo Latvijā Dobeles pusē, Penkules pagastā. Mākslu apguvusi meistardarbnīcā pie Filipa Nelsona (Philip Nelson) Dornahā Šveicē, studējusi Bernes mākslas augstskolā, ieguvusi bakalaura grādu mākslas darbu konservācijas un restaurācijas nodaļā. Specializācija: gleznas un polihromija. Ieguvusi arī Šveices Sarkanā Krusta diplomu un strādājusi kā vecu un slimu cilvēku aprūpētāja. Gan iepriekš Šveicē, gan tagad Latvijā reģistrēta kā pašnodarbinātā māksliniece restauratore. Savu radošo enerģiju Petra Derkins velta mazformāta kolāžām un asamblāžām. 2012. gadā realizējusi mākslas projektu – sienas gleznojumu publiskā telpā, autobusu pieturā Apguldē. 2013. gadā Eiropas Savienības mājā Rīgā kopā ar mākslinieci Ilonu Drīliņu notika Petras pirmā izstāde “Stāsti bez robežām”. 2015. gada rudenī Rīgā, Mencendorfa namā kopā ar mākslinieku Raimondu Līcīti veidojusi izstādi “Kosmiskās skumjas”. 2016. gadā par godu Šveices lasītavas un Austrijas bibliotēkas 15 gadu jubilejai Petra tika uzaicināta izstādīt savas kolāžas Rīgā, LU Akadēmiskajā bibliotēkā. 2016. gadā māksliniece piedalījās arī starptautiskajā izstādē “Arte Binningen” Šveicē. Kopš 2014. gada viņa ir Jelgavas Mākslinieku biedrības biedre un ir piedalījusies JMB izstādēs, gan Latvijā, gan Lietuvā un Igaunijā.

  Aivars Eipurs (1956) dzimis Latvijā, Saulkrastu pusē, Pabažu ciemā. Studējis latviešu filoloģiju, mācījies romāņu valodas un psihoterapiju. Strādājis muzejā, vadījis grupas terapiju alkoholiķiem, bijis redaktors, nodaļas vadītājs, ārštata autors, publicists žurnālos un avīzēs. No 2005. gada Latvijas Rakstnieku savienības dzejas un prozas konsultants. Kopš 2019. gada muzejpedagogs Jāņa Akuratera muzejā. Publicējas kopš 1985. gada. Literārā procesa klasifikācijā meklējams ar dzejnieka pseidonīmu Eduards Aivars. Izdoti desmit Aivara dzejoļu krājumi, jaunākais – “Dzejoļu remonts” – iznācis šoruden. 2018. gadā Aivara dzejas izlases izdotas Lielbritānijā un Krievijā. Aivars Eipurs ieviesis savu īsprozas paveidu – minimas. Iznākušas divas minimu grāmatas: “Minimas jeb Vienā istabā ar Antonu Vēbernu” (2008) un “Minimas jeb Zemestrīce zābakā”(2013). Pirmā minimu grāmata tulkota arī Braila rakstā.

  Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 • Muzejs slēgts no 3. līdz 16. novembrim. Raiņa un Aspazijas māja slēgta no 3. līdz 16. novembrim

  No 3. līdz 16. novembrim Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, slēgta remontdarbu dēļ.

  Izstāde “Latvija tik un tā”, kas aplūkojama muzeja sētas mājā, ir atvērta, un to var apskatīt parastajā muzeja darba laikā. 7. novembrī izstāde būs slēgta.
  14. novembrī plkst.12.00-15.00 izstādes autoru tikšanās ar apmeklētājiem.

   

 • sunflowers1447 ja aizmirsti savu vārdu
  Sestdien 12. septembrī plkst. 17.00 Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30 notiks latviešu laikmetīgās dzejas izlases latviešu un somu valodā “Ja aizmirsti savu vārdu” (atdzejojusi Annika Suna) prezentācija un diskusija par atdzeju Latvijā.
  Bilingvālā dzejas izlase “Ja aizmirsti savu vārdu” tapa kā sadarbības projekts starp latviešu dzejnieci Elvīru Blomu, somu dzejnieku, izdevēju J.K. Ihalainenu, Latvijas vēstniecību Somijā un diviem somu dzejas festivāliem Tamperē un Helsinkos. Izlasē iekļauti dzejoļi, kas sarakstīti pēdējo desmit gadu laikā un ko varētu plašā nozīmē raksturot kā eksperimentālus, jo to autori atļaujas paplašināt poētiskās izteiksmes robežas, atrodot dzeju tur, kur latviešu dzejnieki to parasti nemeklē. Izlasē iekļauti piecpadsmit latviešu dzejnieku darbi, tos somu valodā atdzejojusi Annika Suna, priekšvārda autors – Kārlis Vērdiņš, bet grāmatas dizainu veidojis Aleksejs Muraško.
  Bilingvālo atdzejas izdevumu projektu plānots turpināt, tiek gaidīta jaunākās somu eksperimentālās dzejas izlase, šādi papildinot cittautu laikmetīgās literatūras klāstu Latvijā. Savukārt latviešu dzejas izlasi “ja aizmirsti savu vārdu” plānots nemitīgi atjaunināt un piedāvāt ārzemju izdevniecībām, pretī prasot līdzvērtīgu šo citu valstu jaunāko laikmetīgo dzeju.
  Pasākumā izdevumu komentēs sastādītāja un projekta vadītāja Elvīra Bloma, priekšvārda autors Kārlis Vērdiņš un dizaina autors Aleksejs Muraško.
  Sarunu par atdzeju un šo atdzejas projektu un tā attīstības iespējām vadīs dzejnieks Ivars Šteinbergs un tajā piedalīsies Kārlis Vērdiņš, Anna Auziņa, Arvis Viguls un Elvīra Bloma.
  Ar dzejas lasījumiem uzstāsies Ausma Perons, Lauris Veips un Arvis Viguls.
  Vairāk informācijas: elvira.bloma@gmail.com
  t.26912310

   

 • Orange Teal Beach Location Pin Facebook Post (4) Dzejkoncerts “Tu sauci mani vārdā – upju līnijās”
  Izrādes “Armastus” aktieru komanda – Inta Tirole, Jānis Skanis un Maija Arvena – 28. augustā plkst. 18.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, dzejkoncertā “Tu sauci mani vārdā – upju līnijās” lasīs jaunās dzejnieces Noras Grēniņas dzeju, piedaloties komponistēm Laumai Kazakai (balss, ģitāra), Ievai Lapkovskai (flauta) un mūziķei Mariannai Puriņai (vijole).
  Programmu veido Noras Grēniņas dzejas krājums, kas ir tapis piecu gadu garumā, aptverot sajūtas ceļojumu laikā pa Vāciju, Šveici, Franciju, Itāliju un Dāniju, satiekot māksliniekus, mūziķus, pasaku terapeitus – visdažādāko kultūru un dzīves gājumu pārstāvjus. Jaunās komponistes dzejas ceļojumu apvīs ar muzikāliem skaņdarbiem un iedvesmu impresijām.
  Visi interesenti stundu pirms dzejkoncerta ir gaidīti uz ekskursiju pa RA māju gida pavadībā.
  Koncerta apmeklētājiem īpaša ekskursijas cena: 2 eur.
  Sākums: 17.00
  Ieeja koncertā par ziedojumiem.
  Vietu skaits ierobežots.
  Interesentiem, lūdzu, pieteikties pa tālr.: 22308778 (Nora)

   

 • new_Instagram_RainaCepiens_1920_150dpi_jpg Raiņa cepiens ugunī un naktī

  Raiņa un Aspazijas māja (Rīga, Baznīcas iela 30) Raiņa un Dzejas dienu dzimšanas dienai šogad velta divus savstarpēji saistītus pasākumus, kuros aicina ne tikai runāt, bet arī jokot par Raini un Raiņa lugu “Uguns un nakts”. 11. septembrī plkst. 17.30 paredzēti zinātniski lasījumi, bet plkst. 20.00 – “Raiņa cepiens ugunī un naktī”, kurā Raini cepinās pieredzējuši komiķi.

  Zinātniskie lasījumi 11. septembrī plkst. 17.30 būs veltīti Raiņa lugas “Uguns un nakts” tapšanas gaitai, tulkojumiem, iestudējumiem. Ar priekšlasījumiem uzstāsies pētnieki Gundega Grīnuma, Jānis Zālītis, Zane Šiliņa, Astrīda Cīrule, Raimonds Ķirķis, ar performatīvu lasījumu – aktrise Guna Zariņa. Savukārt plkst. 20.00 nezinātniskajā stendapā uzstāsies komiķi Aiva Birbele, Maksims Trivaškevičs un Anete Konste.

  Mūsdienās par vienu no satīras žanriem var uzskatīt tā saukto “cepienu” (angļu valodā – “roast”), tas ir vairāku komiķu stāvizrāžu kopums, kas visas veltītas kādai personai. Rainis nodzīvojis tik piepildītu mūžu un atstājis aiz sevis tik daudz, ka nudien ir arī par ko pajokot. Tas gan nenozīmē, ka tādēļ Raini uztveram mazāk nopietni, vienkārši gribam atgādināt, ka Rainis bija apveltīts ar spēju paraudzīties uz pasauli arī no smieklīgās puses.

  Pasākumu atbalsta Dzejas dienas.

  Ieeja bez maksas, bet lūgums pasākumu apmeklējumam iepriekš pieteikties rakstot uz e-pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

  Ilustrācijas autore – Linda Stūre.

  Tuvāka informācija pa tālruni 26912310 vai e–pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

  Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 • new_Instagram_BrivaisMikrofons_1920_150dpi_jpg Raiņa cepiena brīvais mikrofons

  Raiņa un Aspazijas māja (Rīga, Baznīcas iela 30) Raiņa un Dzejas dienu dzimšanas dienai šogad velta divus savstarpēji saistītus pasākumus, kuros aicina ne tikai runāt, bet arī jokot par Raini un Raiņa lugu “Uguns un nakts”. 7. septembrī plkst. 18.00 notiks Raiņa cepiena brīvais mikrofons, kurā uzstāties aicināts ikviens interesents. Tie, kas pieteiksies pasākumam, noteiks pasākuma gaitu, šoreiz sabiedrībai dota brīva vaļa. Pieteikties brīvajam mikrofonam var vēl līdz 24. augustam, kā arī vēl pāris dienas pēc tam.

  Ne vienmēr piemin to, ka Raiņa pirmais dzejoļu krājums patiesībā bija “Apdziedāšanās dziesmas III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem”, ko “sakrājis Jāns Jasēnu Plikšis”. Krājums iznāca 1889. gadā, tūlīt pēc studiju beigšanas Pēterburgas universitātē. Jau skolas un studiju laikā Rainis mēdza vākt kāzu apdziedāšanās dziesmas Jasmuižas apkārtnē, un, uzzinājis, ka šis tautasdziesmu žanrs ir iekļauts 1889. gada Dziesmu svētku repertuārā, Rainis nolēma radīt pats savas dainas un mazliet pavilkt aiz zoba dalībniekus un, jo sevišķi, Dziesmu svētku rīkotājus. Taču interese par humoru un satīru nezuda arī vēlāk, Rainis regulāri publicēja humoristiskus tekstus periodiskajos izdevumos, no kuriem vienu pats vadīja (“Mazie Dunduri”) kā arī rakstīja komisko epu “Septiņi malēnieši”. Kopumā izsmejoša satīra bija Raiņa iemīļots žanrs, tas, viņaprāt, palīdzēja atmaskot nolaidību un muļķību atbildīgo personu rīcībā, ar to veicinot pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

  Mūsdienās par vienu no satīras žanriem var uzskatīt tā saukto “cepienu” (angļu valodā – “roast”), tas ir vairāku komiķu stāvizrāžu kopums, kas visas veltītas kādai personai. Rainis nodzīvojis tik piepildītu mūžu un atstājis aiz sevis tik daudz, ka nudien ir arī par ko pajokot. Tas gan nenozīmē, ka tādēļ Raini uztveram mazāk nopietni, vienkārši gribam atgādināt, ka Rainis bija apveltīts ar spēju paraudzīties uz pasauli arī no smieklīgās puses.

  Pasākumu atbalsta Dzejas dienas.

  Ieeja bez maksas, bet lūgums pasākumu apmeklējumam iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

  Ilustrācijas autore – Linda Stūre.

  Tuvāka informācija pa tālruni 26912310 vai e–pastu elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

  Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 • rsz_img_7171 Rezerves dzeja – izstādes atklāšana

  Sestdien 5. septembrī plkst. 19.00 Raiņa un Aspazijas mājā Baznīcas ielā 30 notiks dzejnieka Žebera izstādes atklāšana. Tajā autors turpinās dzejoļu krājumos “Šņabji/ Blaknes” iesāktos meklējumus grafiskās dzejas žanrā.

  Dzejnieks par gaidāmo izstādi: “Pievienotajā attēlā “Droša pulcēšanās vieta” redzami četri dzejnieki, kuri sanākuši kopā, lai klausītos, kā viens lasa dzeju trijiem par drošu atzītā vietā. No attēlā redzamo dzejnieku sejām grūti spriest par to vai dzeja kādu nopietni uzrunājusi, tomēr liekas, ka figūra pa kreisi ir vairāk ieinteresēta notiekošajā, bet varbūt, ka tas tikai tāds poligrafisks malds, jo kopš zīmes izstrādes pagājis krietns laiks. Lūk šeit arī ir iemesls tam, kāpēc ir jāizstrādā jauna zīme, jo patreizējos – pandēmijas – apstākļos iepriekšējo zīmi par drošu vairs nevaram uzskatīt. Domāju, ka sabiedrība ir pelnījusi jaunu zīmi, tādu, kurā būs attēloti divi dzejnieki, lasot dzeju viens otram par drošu atzītā telpā.”
  Izstāde skatāma no 5. septembra līdz 5. oktobrim.

  Informācija: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

  t. 26912310

  warnai-44-500x500
 • image0(2) Gada izglītojošais projekts – Vikas Ekstas “Emodži dzeja”

  Priecājamies, ka šovasar Raiņa un Aspazijas māja saņēma Latvijas Muzeju biedrības gada balvu 2020 par gada izglītojošo projektu. Mākslinieces Vikas Ekstas izstāde – darbnīca “Emodži dzeja” ietvēra interaktīvus izglītojošus elementus, ko skolas vēlāk pārņēma darbam klasē. Izstādē bija skatāma arī programmētāja Niklāva B radīta aplikācija, kas, reaģējot uz tonalitāti, pārvērta reāllaika attēlu emodži simbolos. Izstādes kuratore – Raiņa un Aspazijas muzeja speciāliste Elvīra Bloma.

  Žūrijas komentārs: “Izglītojošā programma “Emodži dzeja” ideālās proporcijās apvieno labākos muzejpedagoģijas parametrus – muzeja krājuma izmantošanu, mērķauditorijas interešu un domāšanas veida pazīšanu, iekļaušanos formālās izglītības ietvarā, starpdisciplināru sadarbību, precīzu metodiku un brīvu, radošu pieeju. Izcils novērtējums jaunizveidotajai metodei ir literatūras skolotāju vēlēšanās izmantot to ikdienas mācību darbā skolās.”

  https://muzeji.lv/lv/specialistiem/latvijas-muzeju-biedribas-gada-balvas-2020-uzvaretaji

  IMG_7113 IMG_7142 IMG_7555IMG_7117 IMG_7261 IMG_7191

   

   

 • Ķiršu kauliņu komētas kv Koncerts – dzejas lasījums “Ķiršu kauliņu komētas”

  MŪZIKAS UN DZEJAS SIMBIOZE “ĶIRŠU KAULIŅU KOMĒTAS” RAIŅA UN ASPAZIJAS MĀJĀ

  1. 2020. gada 13. augustā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30, notiks koncerts-dzejas lasījums “Ķiršu kauliņu komētas”, kurā ansamblis “Trio Tresensus” (Līga Griķe, Aigars Raumanis, Uģis Upenieks) un dzejnieks Rihards Ošenieks radīs īpašu atmosfēru, veidojot mūzikas un dzejas simbiozi.

  Koncerta-dzejas lasījuma programmu veido ne tikai jaunākās paaudzes latviešu komponistu skaņdarbi, bet arī improvizācijas, kas rodas, mijiedarbojoties dzejnieka Riharda Ošenieka vārdiskiem eksperimentiem, meklējumiem un jau uzrakstītiem tekstiem un Trio Tresensus muzikālajām idejām. Koncertprogrammas centrālo asi veido Laura Gata Žarinova deviņu miniatūru cikls, kas sevī ietver minimālisma manierē izteiktas sajūtas, ritmiskus rēbusus, kā arī intonācijas no latviešu tautas mūzikas kodola. Sākotnēji miniatūru cikls rakstīts klavierēm, bet Lauris Gatis Žarinovs izveidojis aranžiju īpaši “Trio Tresensus” sastāvam, tādējādi piešķirot tam jaunas dimensijas un krāsas.

  “Trio Tresensus” – trīs sajūtas, kuru sintēze ieved vēl neatklātā skaņu pasaulē. Kopš 2015. gada decembra trīs radoši un talantīgi mūziķi – koklētāja Līga Griķe, saksofonists Aigars Raumanis, sitaminstrumentālists Uģis Upenieks – apvienojušies muzikālā piedzīvojumā, meklējot jaunas krāsas, izjūtas un skanējumu. Ansamblis piedalījies nozīmīgos festivālos – “Zauera ērģeļu vasara”, “Kokļu skaņas ziemas mirdzumā”, “Vadātājs”, mākslas festivālā “Cēsis” uzstājies Mazajā Ģildē, Sv. Pētera baznīcā, Sv. Ģertrūdes baznīcā, Kalnciema kvartālā, kā arī citur Latvijā un ārpus tās robežām. “Trio Tresensus” piesaistījis vairāku mūsdienu latviešu komponistu uzmanību, šim unikālajam sastāvam veltīti seši darbi, to starpā arī komponista Andra Vecumnieka opuss. Trio labprāt sadarbojas arī ar komponistiem-vienaudžiem, lai ne tikai meklētu jaunas iespējas un krāsas mūzikā, bet arī popularizētu latviešu jaunākās paaudzes komponistu daiļradi. Trio repertuārā arī pašu aranžēti darbi – no tautas dziesmām un baroka pērlēm līdz minimālismam un ritmiskai mūsdienu mūzikai.

  Dzejnieks Rihards Ošenieks absolvējis Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas humanitāro zinātņu programmu 2019. gadā un pašlaik studē Latvijas Kultūras akadēmijā, apakšprogrammā “Kultūras un mākslu studijas”. 2018. gadā piedalījies Literārās akadēmijas 70. Jauno un iesācēju autoru seminārā un apmeklējis dzejas meistardarbnīcas, ko vadīja Ronalds Briedis un Māris Salējs. 2019. gadā ieguvis diplomu par dzejas meistardarbnīcas noslēguma kopu “Sviedri”.

  1. gadā Rihards Ošenieks piedalījies un uzvarējis “Poetry Latvia” rīkotajos dzejas pasākumos “Dzejas slams”. 2019. gadā piedalījies dzejas lasījumā “Sausais atlikums” Ojāra Vācieša muzejā, Dzejas dienu programmas pasākumā “Soduma festivāls”, kā arī organizējis un piedalījies multimediālā dzejas performancē “7” Raiņa un Aspazijas muzejā. 2019. gadā Rihards Ošenieks piedalījies Latvijas Radio raidījuma “Kultūras rondo” ciklā “Jaunie vārdi”.

   

  Vairāk informācijas: Elvīra Bloma, tel.: 26912310; elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv.

  Ieeja maksa: 2,00 eiro,

  skolēniem, studentiem, pensionāriem: 1,50 eiro.

  Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

  Informāciju sagatavoja Sanda Paukšte

Komentē