Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV 1010
Tālrunis: (+371) 67272643
E-pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv

Ekskursiju pieteikšana

Ekskursijas latviešu, angļu, krievu valodā
Tālrunis: (+371) 67272643.
E – pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv

Raiņa un Aspazijas bibliotēka un lasītava

Tālrunis lasītavas apmeklējuma pieteikšanai: (+371) 29572469
Lasītavas vadītāja Dora Pauzere

Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja

Zanda Rozenberga
Tālrunis: (+371) 67272643
E-pasts: zanda.rozenberga@gmail.com

Muzeja speciālisti

Jānis Zālītis
Tālrunis:(+371)29336974
E-pasts: janis.zalitis@memorialiemuzeji.lv

Elvīra Bloma
Tālrunis: (+371) 67272643; (+371) 29254193
E-pasts: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

Raimonds Ķirķis
Tālrunis: (+371) 67272643; (+371) 29254193
E-pasts: raimonds.kirkis@memorialiemuzeji.lv

Ieva Aizpure
Tālrunis: (+371) 67272643; (+371) 29254193
E-pasts: ieva.aizpure@memorialiemuzeji.lv

Komentē