Raiņa un Aspazijas māja

Baznīcas iela 30, Rīga, LV 1010
Tālrunis: (+371) 67272643
E-pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv

Ekskursiju pieteikšana

Ekskursijas latviešu, angļu, krievu valodā
Tālrunis: (+371) 67272643.
E – pasts: rainis.maja@memorialiemuzeji.lv

Raiņa un Aspazijas bibliotēka un lasītava

Tālrunis lasītavas apmeklējuma pieteikšanai: (+371) 29572469
Lasītavas vadītāja Dora Pauzere

Raiņa un Aspazijas muzeja vadītāja

Zanda Rozenberga
Tālrunis: (+371) 67272643
E-pasts: zanda.rozenberga@gmail.com

Muzeja speciālisti

Jānis Zālītis
Tālrunis:(+371)29336974
E-pasts: janis.zalitis@memorialiemuzeji.lv

Gaida Jablovska
Tālrunis: (+371) 29689489
E-pasts: gaida.jablovska@memorialiemuzeji.lv

Elvīra Bloma
E-pasts: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv

Dora Pauzere
E-pasts: dora.pauzere@memorialiemuzeji.lv