Par

Kontakti

Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Jūrmala, LV 2015

+371 67764295; +371 29239472; rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv

Vairāk informācijas: http://memorialiemuzeji.lv/kontakti/ 

Darba laiks

10.00–17.00; slēgts – svētdienās, pirmdienās

Bezmaksas autostāvvieta muzeja apmeklētājiem

Rainis (1865–1929) un Aspazija (1865–1943) vasarnīcu Jūrmalā, Majoros, iegādājās 1926. gada rudenī. Rainis šeit pavadīja savas dzīves pēdējās vasaras no 1927. līdz 1929. gadam.

Majoru vasarnīcā visbiežāk uzturējās Rainis: “Zināt, es mīlu vientulību. Man nevajag nekā, tikai klusumu. Tad es varu pilnīgi nodoties savam darbam. Bet Rīgā vientulības nava. Lai izkļūtu no bulvāru čalas, no steidzīgās lielpilsētas, es ziemā bieži “dezertēju” šurp uz Majoriem. Te ir klusums un miers.”

Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūs iepazīsiet vidi, kādā dzejnieki dzīvoja 20. gs. 20. gados. Memoriālās telpas veidotas, izmantojot Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumā saglabātos oriģinālpriekšmetus.

Muzejs veltīts abu izcilo personību mīlestībai un garīgajai tuvībai mūža garumā. Raiņa un Aspazijas vasarnīcas literārajā ekspozīcijā “Es un Tu” iepazīsiet Raiņa un Aspazijas daiļrades virsotnes.

Piedāvājums

Ekskursijas latviešu, angļu, krievu valodā

Dokumentālā filma “Aspazija un Rainis. Laikarits” (17 minūtes) latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā

  • Audiovizuālais gids latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā – detalizēta informācija par četriem Raiņa un Aspazijas muzejiem, unikāli fotoattēli un videomateriāli

Pēc iepriekšējas pieteikšanās grupām tiek piedāvāts pārgājiens (7 km, 1,5 h + noslēgums muzejā) gida pavadībā pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām Jūrmalā (Pēperkoka namiņš-Jaundubultu vasarnīca-jūra-Raiņa un Aspazijas vasarnīca).

Piedāvājums skolēnu grupām

Dokumentālā filma “Aspazija un Rainis. Laikarits” (17 minūtes) latviešu, krievu, angļu, vācu, franču valodā, ekskursija muzejā (40 min), noslēgumā izglītojoša aktivitāte.

  • Muzeja priekšmetu medības (1.-9. klasei, 30 min)

Aizraujošā veidā iepazīstinām bērnus ar ekspozīcijas saturu un Raiņa un Aspazijas biogrāfiju.

Pēc muzeja apskates skolēni tiek sadalīti 3-4 komandās. Katrai komandai tiek izdalīti 5 fotoattēli ar muzejā atrodamiem priekšmetiem un darba lapa. Skolēni, darbojoties komandās, uzmeklē muzeja priekšmetus, aizpilda darba lapu un piedalās sarunā par atrastajiem priekšmetiem. Muzeja speciālists raisa sarunu par to, kāda nozīme ir katram priekšmetam Raiņa un Aspazijas dzīvē, palīdz saskatīt sakarību starp priekšmetu krāšanu un izpēti un zināšanām par pagātni.

Tādējādi tiek nostiprinātas zināšanas par Raiņa un Aspazijas biogrāfiju, un skolēni iepazīst memoriālā muzeja darbības pamatprincipus. Iegūtās zināšanas rosina literatūras stundu vielu apgūt sistemātiski, aplūkot dzejnieku dzīves gājumu un daiļradi kā savstarpēji saistītus veselumus, attīstot analītisku pieeju zināšanām. Skolēni attīsta argumentācijas un analītiskās domāšanas prasmes.

  • Viktorīna “Zibens ķertie” (7.-12. klasei, 30 min)

Piedāvājuma mērķis: pārbaudīt un papildināt skolēnu zināšanas par Raiņa un Aspazijas biogrāfiju un daiļradi, par muzeja ekspozīciju.

Pēc muzeja apskates muzeja speciālists vada viktorīnu. Skolēni tiek sadalīti 2-4 komandās. Muzeja speciālists ar projektora palīdzību uz sienas demonstrē jautājumus PowerPoint prezentācijā, arī nolasa tos. Komandai pēc iespējas ātrāk jāatbild uz jautājumu, paceļot roku. Par katru pareizu atbildi komanda saņem 1 punktu, ja atbild nepareizi – iespēja atbildēt citai komandai. Vadītājs visus punktus pieraksta. Uzvar tas, kurš saņēmis visvairāk punktu.

Raiņa jaunvārdi (10.-12. klasei, 20 min)

Pirms aktivitātes muzeja speciālista sniedz īsu ievadu par Raiņa jaunvārdiem. Turpinājumā skolēni sadalās komandās un no burtkopām mēģina izveidot Raiņa jaunvārdus. Kad tas darīts, vārdi jāievieto tiem atbilstošajos dzejoļos.

Muzejpedagoģiskā programma: Pārgājiens “Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietas Jūrmalā” (5.-12. klase, 2 h)

7 km garš pārgājiena maršruts pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām sniedz iespēju apskatīt dzejnieku kopīgās dzīvesvietas Jūrmalā: Pēperkoku namiņu, kurā dzejnieki pavada pirmo mīlestības pilno vasaru, pašu celto Jaundubultu vasarnīcu, Raiņa iemīļotu radīšanas vietu – Raiņa priedes. Pie katra objekta tiek sniegts īss stāstījums, kas ļauj iztēloties tā laika atmosfēru un izzināt būtiskākos notikumus dzejnieku dzīvē. Pārgājiens noslēdzas Raiņa un Aspazijas vasarnīcā ar nelielu ekskursiju.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca piedāvā arī plašu Skolas somas programmu klāstu:
Kad esat izraudzījušies programmu, vēlams sazināties ar muzeja pārstāvjiem par vēlamajiem apmeklējuma laikiem.

Tad aizpildīt Pieteikuma_veidlapa un sūtīt uz baiba.pukite@memorialiemuzeji.lv.

Programmas tapušas "Latvijas skolas somas" ietvaros

Komentē