Rainis reloaded

fb-01
  1. 11. septembrī, plkst. 19.00, viesnīcā Grand Poet notiks interneta žurnāla Satori un Raiņa un Aspazijas mājas rīkoti laikmetīgās dzejas lasījumi “Rainis. Reloaded” kā arī dzejas burtnīcas atvēršana.

Pasākumā vairāk kā desmit dzejnieki prezentēs kādu Raiņa dzejoli un tā savu dzejas parafrāzi, versiju, turpinājumu, dekonstrukciju vai kompilāciju. Pasākums iecerēts kā viens no dzejas dienu notikumiem un tajā uzstāsies dzejnieki Inga Arvis Viguls, Jeļena Glazova, Aivars Eipurs, Kirils Ēcis, Raimonds Ķirķis, Ilmārs Šlāpins, Marija Luīze Meļķe, Elvīra Bloma, kormak (Vasilijs Karasjovs), Ingas Gailes dzejoli nolasīs Ausma Perons. Dzejas lasījumus papildinās un paspilgtinās mākslinieka Kaspara Groševa avangarda mākslas kompilāciju – kolāžu video projekcija.

Jau iepriekš notika pasākums “Aspazija. Reloaded”, kurā desmit dzejnieki prezentēja desmit Aspazijas dzejas parafrāzes, šajā pasākumā piedalījās dzejnieki Anna Auziņa, Inga Gaile, Arvis Viguls, Sergejs Timofejevs, Artis Ostups, Ilmārs Šlāpins, Katrīna Rudzīte, Madara Gruntmane, Elvīra Bloma, Toms Treibergs, tagad šie dzejoļi ir apkopoti un tiks izdotie vienotā dzejas krājumā, kopā ar Rainis. Reloaded dzejoļiem. Grāmatā būs lasāmi gan oriģinālie Raiņa un Aspazijas teksti, gan mūsdienu dzejnieku radītās parafrāzes. Pasākuma laikā notiks šī dzejas krājuma prezentācija, kā arī to būs iespējams iegūt savā īpašumā. Izdevuma redaktors ir interneta žurnāla “Satori” galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins, grāmatas dizainu veidojis mākslinieks Kaspars Groševs.

Raiņa un Aspazijas mājas misija ir saglabāt kultūras mantojumu, rosinot katru nākamo paaudzi to iepazīt no jauna, kā arī kļūt par platformu jaunradei un vietu iedvesmai. “Satori” ir ne tikai interneta žurnāls, bet arī izdevniecība – ik gadu tiek izdoti vairāki drukāti izdevumi: vasaras avīzes, grāmatas, daiļliteratūras burtnīcas, rakstu krājumi, kā arī grāmatžurnāls.

Pasākumu finansiāli atbalsta viesnīca Grand Poet un Valts kultūrkapitāla fonds.

Dzejas krājuma izdošanu finansiāli atbalsta festivāls Dzejas dienas un viesnīca Grand Poet.

Vairāk informācijas: elvira.bloma@memorialiemuzeji.lv


Komentē

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

loading