Rainis “Zelta zirgs”

ZeltaZirgs_vax

Raiņa luga “Zelta zirgs”. Pirmizdevums. 1910. gads. RMM 12191

“Zelta zirgs” ir viena no visvairāk izrādītajām Raiņa lugām. Lugai par pamatu ņemta igauņu “Pasaka par ķēniņmeitu, kas septiņus gadus miegā gulēja” vācu tulkojumā. Strādādams Rainis arvien vairāk attālinājās no literārā pirmavota un jaunajā lugā iekļauj tikai pasakas sižetu. Igauņu pasakas meti Raiņa lugā cieši savijušies ar līdzīgiem latviešu pasaku motīviem.

Luga “Zelta zirgs” tapusi 1909. gadā, pēc Jaunā Rīgas teātra vadības lūguma – radīt uz Ziemassvētkiem jaunu lugu bērniem. Teātra komisijas pārstāvis oktobra vidū aizrakstīja Rainim vēstuli, kurā lūdza viņu atsūtīt bērniem piemērotu lugu. Rainis tajā laikā strādāja pie lugām “Imanta” un “Jāzeps un viņa brāļi”, pabeigtu dramatisku darbu viņam nebija, tāpēc viņš sagatavoja noraidošu atbildes vēstuli, ko nesa uz Lugāno pastu nosūtīšanai Jaunā Rīgas teātra komisijai. Pa ceļam uz pastu aktīvi sāka darboties Raiņa radošā iztēle: “Bet neviļus uzbudinātās jūtas strādāja tālāk, seni motīvi spilgtāk ieskanējās, iemīļotie raksturi tēlojās acu priekšā, un, pirms vēl bija pasts sasniegts, drāmas viela man jau bija galvā.” Un luga tapa. Uz manuskripta lapiņām nav datumu atzīmju, tāpēc nevar precīzi datēt lugas uzrakstīšanas laiku. Tā kā Rainis vēstuli no Jaunā Rīgas teātra direkcijas saņēmis oktobra vidū, bet decembra sākumā luga bijusi jau pabeigta, tad var secināt, ka “Zelta zirgs” sacerēts 1909. gada oktobra beigās un novembrī – trīs nedēļu laikā.

Pilns lugas teksts digitāli pieejams šeit!

Pirmizdevums digitāli pieejams www.europeana.eu

Plašāk par lugas sacerēšanas gaitu, publicējumiem, nozīmīgākajiem tulkojumiem un skatuves gaitām, sk.: Rainis J. Kopoti raksti. 9. sēj., Rīga: Zinātne, 1980, 567.–582. lpp.


Komentē

loading