Raiņa muzejs “Tadenava” piedāvā telpu nomu pasākumiem:

Izstāžu telpa
20 EUR stundā

Šķūnis
līdz 4 stundām 70 EUR; papildus par katru nākamo stundu, ja kopējais laiks pārsniedz 4 stundas, 30 EUR

Lauku pirts
līdz 3 stundām 35 EUR; papildus par katru nākamo stundu, ja kopējais laiks pārsniedz 3 stundas, 10 EUR

Pakalpojumu cenrādis: http://likumi.lv/doc.php?id=278914

Komentē