“Tālas noskaņas zilā vakarā” – pirmais Raiņa dzejas krājums

No Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

“Tālas noskaņas zilā vakarā”. Pirmizdevums. 1903. gads. RMM 122045

Šā gada 16. jūnijā aprit 112 gadi kopš iznācis Raiņa pirmais dzejas krājums “Tālas noskaņas zilā vakarā”, kurā apkopoti gan jaunības gados, gan arī cietumā un izsūtījumā Slobodskā rakstītie dzejoļi.

Par iespējamo dzejas krājuma izdošanu Rainis sāka domāt 1901. gadā, kad jau bija sajutis arvien lielākus uzmanības apliecinājumus kā dzejnieks. Viņš bija saņēmis jau vairākus piedāvājumus izdot grāmatu.

“Drukāti dzejoļi būtu uz labāka papīra un ar modernu bildi uz vāka . Būtu ar ļoti patīkami, ja Jūs atsūtītu savu fotgrāfiju, kuru mēs labprāt pieliktu klāt dzejoļiem,” vēstulē Rainim sola viens no potenciālo izdevēju pārstāvjiem Alfrēds Razums.

“Laiks, kad radās “T. n.” [“Tālas noskaņas zilā vakarā”], bij smags un smacējošs: carisms bij savas varas augstumā, bet sāka just pretspēku augšanu un tapa nikns; līdzi cēlās modernais kapitālisms ar saviem spaidiem, un slogs bij fizisks, saimniecisks, morālisks un garīgs, – tikko izturams brīvam garam,” par krājuma tapšanas laiku raksta pats Rainis.

Dzejoļus krājumam Rainis bija atlasījis līdz 1902. gada 23. jūlijam, bet galīgo atlasi veica nedaudz vēlāk kopā ar dzīvesbiedri Aspaziju. Viņa arī devusi nosaukumus vairākiem dzejoļiem, turklāt kopīgi radīts krājuma nosaukums – “Tālas noskaņas zilā vakarā”, kas abiem ienācis prātā, pastaigājoties gar Vjatkas upes krastu, Krievijā.

Raiņa dzejas krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" cenzūras eksemplāra titullapa. R. Blaumaņa rokraksts.  RMM 22761(02)

Raiņa dzejas krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” cenzūras eksemplāra titullapa. R. Blaumaņa rokraksts. RMM 22761(02)

Sākotnēji bija plānots, ka pirmo Raiņa dzejas krājumu izdos “Pēterburgas Avīžu” izdevējs Oskars Rāviņš. Dzejniekam pat esot ticis izmaksāts avanss, taču dažādu sarežģījumu dēļ nācies meklēt citu izdevēju. “Tālas noskaņas zilā vakarā” 1903. gada 16. jūlijā izdeva Jānis Brigaders. Kopumā krājumā pēc cenzūras iekļauti 94 dzejoļi.

“”T. n.” iznāca labā laikā – vasarā, 1903. gadā, ap Jāņiem, uz Zinību komisijas vasaras sapulcēm, kad Rīgā bija sabraukuši daudz lauku inteliģentu – skolotāji, studenti, skolu jaunatne – un kad laiks bij jau aizkustināts no gaidām uz jauno, nezināmo. Silti uzņēma “T. n.” sevišķi skolotāji un skolu jaunatne, kura toreiz bija vēl visa progresīva un gaismas alkstoša,” raksta Rainis krājuma priekšvārdā.

Pilns krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” teksts lasāms šeit!

Pirmizdevums digitāli pieejams www.europeana.eu

Dzejolis "Pats" no krājuma "Tālas noskaņas zilā vakarā" cenzūras eksemplāra. Raiņa rokraksts. RMM 22761(16)

Dzejolis “Pats” no krājuma “Tālas noskaņas zilā vakarā” cenzūras eksemplāra. Raiņa rokraksts. RMM 22761(16)


Komentē

loading