Zinātniskie lasījumi Raiņa un Aspazijas mājā

Aspazija

FEMINISMS UN DZIMUMDIFERENCE

MŪSDIENU KULTŪRAS UN SOCIĀLPOLITISKO NORIŠU KONTEKSTĀ

LZP granta “Feminisma pretrunas Latvijā: kultūra un varas spēles” (2013-2016) noslēguma zinātniskie lasījumi 2016.gada 3. novembrī plkst.14.00 Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā 30.

PROGRAMMA

14.00 – 15.00 Vada Jānis Zālītis

Ausma Cimdiņa. Akadēmiskā feministika zinātnes dialogā ar Latvijas sabiedrību: teorija, metodoloģija, prakse

Maija Kūle. Emancipācijas idejas kultūras un varas attiecībās: Simona de Bovuāra, Simona Veila un Zenta Mauriņa tagadnes skatījumā

Ella Buceniece. Kultūras feminisma aktuālās idejas: personas-sievietes koncepts Aspazijas un Edītes Šteinas darbos

Kafijas pauze

15.20 – 16.20 Vada Ausma Cimdiņa

Elīna Erdmane. Sievietes pasaule un ķermeniskā pieredze jaunākajā latviešu rakstniecībā: Ingas Gailes personība un daiļrade

Līva Pugoviča. Ieskats vēsturisko romānu sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts” dzimumdiferences aspektā: Nora Ikstena: “Mātes piens”

Gaida Jablovska. Apazijas (eks)pozīcija atjaunotajā Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā

Noslēguma diskusija

(Foto no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma, E. Link Cīrihē, 1912. gadā)


loading