Rainis “Pusideālists”

pusidealists

Raiņa lugas “Pusideālists” pirmizdevums. 1904. gads. A. Gulbja apgādā, Pēterburgā. RMM 365254

1904. gadā luga ar cenzūras labojumiem pirmo reizi izdota atsevišķā grāmatā. Pirmizdevumā nebija ievietots “Pusideālista” prologs, kā arī pēdējais skats. Grāmatas vāku zīmējis mākslinieks Rūdolfs Pelše.

“Pusideālists” ir Raiņa pirmā luga – satīriska komēdija, kas sarakstīta trimdā, Slobodskā. Iecere darbam radusies jau 19. gadsimta nogalē, atrodoties apcietinājumā, tomēr šajā laikā Rainis par lugas rakstīšanu vēl nedomāja. Strādājot par “Dienas Lapas” redaktoru, viņš bija iecerējis romānu, kurā tiktu izsmietas nacionālistiskās pseidotautiskās un pseidopatriotiskās izdarības, runas un raksti. Romāna uzmetumi liecina, ka Rainis tajā būtu risinājis līdzīgas problēmas kā lugā “Pusideālists”. Savukārt ierosmi lugas rakstīšanai Rainim deva atturības biedrības “Auseklis” 1900. izsludinātais lugu konkurss.

“Lugā viņš asi nostājas pret dažādu sabiedrisku grupējumu spekulācijām ar svēto tautības ideju. “Pusideālistā” Rainis atklājas kā īstens tautas un dzimtenes patriots, talantīgs satīriķis un humorists, dzīves novērotājs un raksturotājs,” raksta literatūrzinātniece Gundega Grīnuma. [1]

[ 1] Grīnuma G. Rainis. Dzīves un darba gaita. Rīga: RLMVM apgāds, 1991, 11.lpp.

Pilns lugas teksts digitāli pieejams šeit!

Plašāk par lugas sacerēšanas gaitu, publicējumiem, nozīmīgākajiem tulkojumiem un skatuves gaitām, sk.: Rainis J. Kopoti raksti. 9. sēj., Rīga: Zinātne, 1980, 521.–541. lpp.


Komentē

loading