Rainis “Vētras sēja”

No Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

“Vētras sēja”. Pirmizdevums. 1905. gads. RMM 122110

“Vētras sēja” ir otrais Raiņa dzejas krājums, kas tika izdots 1905. gadā. Lielākā daļa dzejoļu ir tapuši laikā no 1903. – 1905. gadam, bet atsevišķi sarakstīti vēl esot trimdā Slobodskā, Krievijā.

1908. gadā Rainis vēstulē Jānis Jankavam raksta, ka “Vētras sēja” ir veidota kā kopdarbs. Viņš iepriekš izplānojis katras nodaļas idejisko saturu un piemeklējis tam atbilstošus dzejoļus vai sarakstījis jaunus. Dzejoļi cits citu papildina un veido kopējo krājuma noskaņu.

“Vētras sējas” sakārtošanu Rainis pabeidza jau 1905. gada pavasarī un uzreiz nodeva to cenzūrai, lai krājums pēc iespējas ātrāk nonāktu pie lasītājiem. Tomēr cenzēšana ieilga un krājumu pa daļām ar nosaukumu “Laika šalkas” sāka publicēt kā “Pēterburgas Avīžu” literāro pielikumu. Tomēr arī šo iespiešanu pārtrauca, nopublicējot vien krājuma pirmo nodaļu un pāris dzejoļus no otrās nodaļas.

1905. gada vasarā Rainis krājumu redakcionāli pārstrādāja un iesniedza cenzūrai jaunu versiju.

“Vētras sēja” pirmo reizi tika izdota 1905. gada oktobrī. Pirmizdevuma vāku zīmējis mākslinieks Eduards Vītols (1877-1954).;

Krājumā atrodami tādi dzejoļi kā “Tā nepaliks”, “Varoņu laiks”, “Jaunais laiks”, “Mūžīgā saskaņā”, “Svētvakars” un citi.

Pilns krājuma teksts digitāli pieejams šeit!

Pirmizdevums digitāli pieejams www.europeana.eu


Komentē

loading