Rainis “Zelta zirgs”

ZeltaZirgs_vax

Raiņa luga “Zelta zirgs”. Pirmizdevums. 1910. gads. RMM 12191

“Zelta zirgs” ir viena no visvairāk izrādītajām Raiņa lugām. Lugai par pamatu ņemta igauņu “Pasaka par ķēniņmeitu, kas septiņus gadus miegā gulēja” vācu tulkojumā. Strādādams Rainis arvien vairāk attālinājās no literārā pirmavota un jaunajā lugā iekļauj tikai pasakas sižetu. Igauņu pasakas meti Raiņa lugā cieši savijušies ar līdzīgiem latviešu pasaku motīviem.

Lasīt vairāk

Rainis “Uguns un nakts”

Raiņa lugas "Uguns un nakts" pirmizdevuma vāks, Grāmatu apgādniecība „Domas”, Rīgā, 1907. gads. RMM 71268

Raiņa lugas „Uguns un nakts” pirmizdevuma vāks. Grāmatu apgādniecība „Domas”, Rīgā, 1907. gads. RMM 71268

Šī luga ir viena no ievērojamākajiem Raiņa dramaturģijas darbiem, kuru lasītāji varēja iepazīt 1905. gadā „Mājas Viesa Mēnešrakstā”. Savukārt 1907. gadā tā iznāca atsevišķā izdevumā.

Lasīt vairāk

Rainis “Vētras sēja”

No Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma

“Vētras sēja”. Pirmizdevums. 1905. gads. RMM 122110

“Vētras sēja” ir otrais Raiņa dzejas krājums, kas tika izdots 1905. gadā. Lielākā daļa dzejoļu ir tapuši laikā no 1903. – 1905. gadam, bet atsevišķi sarakstīti vēl esot trimdā Slobodskā, Krievijā.

1908. gadā Rainis vēstulē Jānis Jankavam raksta, ka “Vētras sēja” ir veidota kā kopdarbs. Viņš iepriekš izplānojis katras nodaļas idejisko saturu un piemeklējis tam atbilstošus dzejoļus vai sarakstījis jaunus. Dzejoļi cits citu papildina un veido kopējo krājuma noskaņu.

Lasīt vairāk

Rainis “Pusideālists”

pusidealists

Raiņa lugas “Pusideālists” pirmizdevums. 1904. gads. A. Gulbja apgādā, Pēterburgā. RMM 365254

1904. gadā luga ar cenzūras labojumiem pirmo reizi izdota atsevišķā grāmatā. Pirmizdevumā nebija ievietots “Pusideālista” prologs, kā arī pēdējais skats. Grāmatas vāku zīmējis mākslinieks Rūdolfs Pelše.

Lasīt vairāk

loading